Pagină de autor

Un drum ce duce către seară

Port în valiză, permanent, Un toc de scris, o călimară, Frânturi de vis şi-un pergament Cu amintiri ce mă-nfioară. Cu fiecare pas făcut Mă-ndrept spre cea din urmă vamă Şi-n sufletu-mi, un strigăt mut, Sub voalul vremii se destramă. Din toamne, ierni şi primăveri, Am adunat în vers tot dorul……

Chiar dacă…

Chiar dacă toate florile din lume, Doar pentru tine, mamă,-ar înflori, Iar soarele ar răsări anume, Pe strada ta, în fiecare zi… Chiar dacă iarna s-ar preface-n vară, Acolo-n colțul tău de univers Şi-n loc de toamnă-ar fi doar primăvară, Iar timpul s-ar opri cumva din mers… Chiar dacă noaptea…

Un fior de primăvară

Prin vâlcele, pe câmpie, S-a pornit să ningă iară Cum ningea-n copilărie Cu fulgi mari, de reverie Şi se-mprăştie pe-afară, Ghiocei de primăvară. Trece-un freamăt, ca o boare Peste-a ramului povară… Iar pe-un capăt de cărare Mângâiat de vânt şi soare, Şade-un fir de lăcrămioară Cu parfum de primăvară. Sub…

Spune-mi…

Spune-mi, Doamne, de ce-n lume-i numai ură şi război? De ce dragostea se stinge şi-i atâta iarnă-n noi? De ce curg, în taină, lacrimi? Fulgii albi unde s-au strâns, De nu vin să curăţească sufletul de-atâta plâns? De ce bat în noi talazuri şi ni-e drumu-aşa de greu Şi de…

Prietenul adevărat

Prietenul adevărat Ți-e-aproape fie greu sau bine, Oricum ai fi… sărac, bogat, Nu ține cont, ci ne-ncetat E lângă tine. Când urlă-al mărilor talaz, Când norii-n falduri se adună, Prin văi adânci, la greu necaz, C-o sărutare pe obraz, Treci de furtună. Prietenul adevărat Mângâie inima rănită La vadul vremii,…

Prietenă cu viața

Eu sunt prietenă cu viaţa Iar ea-i prietenă cu mine Mă ia de mână, dimineața Şi chiar de-n jur se lasă ceața, Mă ține-n palmă şi mi-e bine. Mă suie pe cărări alpine Să înfloresc în primăvară, Iar dacă vântul, piept îmi ține, Mă prinde strâns şi mă susține, Să…

Printre semne de-ntrebare

Mă întreb de multe ori De cu seară până-n zori: Oare-n clipa cea târzie, Să mai scriu o poezie? Sau mă-ntreb, de bunăoară, De cu zori şi până-n seară Dacă-n jurul meu s-o prinde Muza-n voie să-mi colinde… Port pe tâmplă o-ntrebare: O veni să-mi lase, oare, Tainic, noaptea la…

Şoapte de mătase

E trecut de miezul nopţii, orologiul a tăcut, Vântul bate în fereastră şi se face nevăzut, Coama cerului îmi scaldă clipa-n valuri de tăciune, Pe când luna-şi risipeṣte tot argintul în genune. Picuri mari de întuneric, pe obrazu-mi se preling, Stele cu sclipiri domoale intră-n casă şi mă ning… Şi-n…

Pe străduța casei mele

Uite, iar se lasă seara Pe străduța casei mele, Pe când luna suie scara, Printre străluciri de stele… Şi-ntr-o dulce legănare, Rândunele ostenite, După-a zilei provocare, Se întorc la cuib grăbite. Umbre negre, alungite, Desenează în tăcere, Siluete zgribulite, Ce se-aşază prin unghere. La a vântului chemare, Norii freamătă himeric…

Iarna zăpezilor târzii

De-o vreme iernile-s mai calde şi nu mai ninge cum ningea, Cu file smulse din poveste, ca în copilăria mea… Nici crivățul nu mai vuieşte sub valsul fulgilor de nea, Ci-abia m-atinge, blând, pe tâmplă, cu mângâieri de catifea. Mai lasă-mi, Doamne, anotimpul cu viscol alb şi reci ninsori, Să…

Când ninge

Se-aud abia-n surdină clopotele-n burg, A-ncărunțit pământul sub zăpezi astrale… E ora când rănite umbre, în amurg, Dantele fine, de mătase-şi cos pe poale. O albă linişte se cuibăreşte-n gând, Când ninge-n noapte cu fulgi leneşi, a visare… Când se coboară-n falduri, norii, rând pe rând, Iar pe la porți…

La vadul cu îmbrățişări fugare

Am strâns iubirea toată într-un vers Şi l-am adăpostit în Carul Mare, Să-l poarte-n colțul tău de univers, Prin labirint de gânduri călătoare. Am strâns toți macii-ntr-un buchet de jar, Să-ți țes veşmânt din purpura iubirii… Un zâmbet cald să îmi oferi în dar, Pe prag de vis, la ora…

Nocturnă (pe vers eminescian)

„La steaua care-a răsărit” Pe-un colț de noapte-albastră, Privesc cu ochi nedumerit, Cum cerne din nemărginit, Când toate-n jur au adormit, Sclipiri, pe la fereastră. Se-ntorc luceferi, rând pe rând, Prin spații siderale, S-adape sufletu-mi flămând Şi se opresc din când în când La vad de inimă şi gând, Cu-argintul…

Se lasă vremea peste noi

Trec în goană ani şi zile, trece vremea peste noi, Clipa vieții, zdrențuită, nu se-ntoarce înapoi… Dinspre mâine se aude glas de clopote-n surdină, Dinspre ieri, ca o chemare e-a Edenului grădină. Trec nelinişti spre niciunde, se grăbesc spre nicăieri, Zăbovesc în suflet taine îmbrăcate în tăceri, Mai rămân în…

Aş vrea

Aş vrea… atât de mult aş vrea, Pe aripi de furtuni stelare, Să mă strecor în Carul Mare, Când nori se strâng deasupra mea, A-ngrijorare. Aş vrea… atât de mult aş vrea, Ca-n lumea viselor rebele, Să ningă, tainic, peste ele, Cu mângâieri de catifea, În clipe grele. Aş vrea,…

Târziu

Suie Luna peste vârfuri troienind cărări alpine, Sprintenă ca o mireasă-nveşmântată-n voaluri fine… Ninge-o linişte albastră, ninge-o linişte deplină, Toate dorm… doar noaptea-şi plimbă, tainic, neagra pelerină. Lacrimi grele de-ntuneric se preling fără-ncetare, Blânde şoapte de luceferi rătăcesc la întâmplare… Cu alai, flămânde umbre dau năvală prin unghere Şi-n clepsidra…

Tu L-ai primit?

S-a îmbrăcat tot ceru-n sărbătoare, Căci S-a-ntrupat în Betleem, Cuvântul, Ca Prunc, la ceas de tainică splendoare, Să îl cunoască azi întreg pământul. O stea străbate toată veşnicia Și poate vor veni colindătorii… Mult prea puțini, să-L vadă pe Mesia Şi s-or grăbi la staul, cu păstorii. Nu-i doar un…

În noaptea-aceea

Tu nu ai vrut un loc de slavă, căci însăși Slava, Tu erai… Ai dat tot cerul pentru-o iesle, ca pentru Tine să mă ai. Nu Ți-ai dorit aici palate, nici aurul acestei lumi Şi-ai coborât pe-un pat de paie, păcatul meu să îl asumi… În noaptea-aceea, ochii mei, văzut-au…

Dor

Mi-e gândul îmbrăcat de sărbătoare, Deşi în piept îmi toarce-un dor flămând, De-acel tărâm ce n-am să-l uit nicicând, Căci depărtarea, uneori, mai doare… Mi-e dor s-aud cum cântă ciocârlia, Cum freamătă zefiru-abia şoptit, Sau cum suspină codrul desfrunzit, Când plimbă pe alei melancolia… Doineşte-n mine naiul şi vioara, Colinde…

Între ieri şi mâine…

Ziua îşi sfârşeşte drumul într-o margine de zare,Aninând pe boltă-amurgul în culori fermecătoare…S-a golit de tot clepsidra şi oftează-a rugăciune,Când se-aprind pe cer altare, tainic, dinspre soare-apune. Şi ascult în mine naiul cum doineşte a-nserare,Fluturi mari, cu-albastre aripi, prind în jurul meu să zboare…Umbre negre-nghit tăcerea, ora-mi pare prea grăbită,Se…

Flămând de nemurire

Trecut-au anii, au trecut Cum trec în zbor cocorii… Şi-ascult în mine-un freamăt mut, Foşnind a dor, un dor durut, Ca vaietul viorii. Atâtea toamne s-au tot dus, S-au dus spre veşnicie… Aleargă vremea spre apus Şi-alerg şi eu, alerg supus, C-aşa mi-e dat să fie… Rămas-au clipe, au rămas…

Iubeşte-mă!

Iubeşte-mă când pomii dau în floare, Cu gingăşia florilor de mai… Atinge-mi inima c-o-mbrățişare, Să înflorească-n ea un colț de rai! Iubeşte-mă când neaua e aproape, Când bate vântul sau când norii plâng, Alunecă-mi în nopți târzii sub pleoape, Când umbre negre-n calea mea se frâng! Iubeşte-mă ca într-un vis…

Plouă

Plouă-n frunze, plouă plin, Pictural, foşnind cantabil, Plouă-n ropot libertin, Incolor, interminabil. Plouă cinic, plouă mult, Implacabil, plouă-a jale, Plouă cum ploua demult, Îndesat şi în rafale. Plouă trist, bacovian, Patogen, şi grav, şi rece, Plouă-n stil diluvian, Într-o zi… cât plouă-n zece. Plouă fad, mărunt şi des, Plouă lung,…

Mi-e tot mai toamnă

Atâta toamnă a căzut peste grădini… Petale aurite-ncep să cearnă, Când chipul anotimpului se-ntoarnă, Cu-mbătrânite umbre şi lumini. Mai lasă-mi, toamnă, frunzele pe ram, Să nu-mi mai fie-aşa de gol sub pleoape, Şi adu-mi iar seninul mai aproape, Atunci când gânduri negre bat în geam! Nu-mi lua albastrul cerului, deplin,…

De n-ar fi toamnă-n calendar…

Coboară toamna-n frunza-nsingurată,Să-mbrace în dantele arămiiCopacii, pe sub bolta-nlăcrimată,Când ceața se desface-n falduri gri. Se cern în suflet ploi, de la o vreme…Şi-ascult cum norii plâng la nesfârşitLumina… risipită-n crizanteme,Pierdută-n anotimpul amurgit. Sub voal de umbre negre se ascunde,În cântecul durerii fără glas,Un gând hoinar, ce zboară spre niciunde,Când stau…

Poem în şoaptă

Coboară-nserarea şi-mi plouă de sus, În picuri de-albastru, în stropi de apus. M-atinge pe tâmplă o şoaptă de vânt, Când umbre aleargă-ntre cer şi pământ. Lumina se scurge-n buchete de jar, Frânturi de-ntuneric, deasupra-mi răsar. Se-anină luceferi pe-un capăt de cer Şi Luna pândeşte din tainic ungher. Iar clipele-aleargă se…

Autumnală

Toamna-şi prinde la rever, O batistă ruginie Şi c-un aer de mister, Poartă şal şi pălărie. Vîntu-aleargă prin zăvoi, Cu privirea-ntunecată Şi ne lasă pomii goi Pe sub bolta-nlăcrimată. Codrii freamătă a dor, Regretând trecuta vară, Şi se leagănă în zbor, Cârduri de cocori spre seară. Pe aleile pustii, Anotimpul…

Întomnare

Se despletesc în mine-n pragul serii, Chemări târzii în strune de vioară Şi parcă-aud suspinul cald al verii, Cum printre crengi de gânduri se strecoară. Plouă pe-alei cu frunze-ntârziate… Iar firul ierbii ars de-atâta soare, Adună-ncet smaralde-nlăcrimate, Sub nori de plumb ce plâng a întomnare. Plouă mărunt, bacovian şi rece,…

Ei… şi ce dacă?

Şi s-a mai scurs un an din cupa vieții… Pe tâmpla mea, un fir de lăcrămioară, Plăpândă, precum roua dimineții, A poposit tăcută-aşa-ntr-o doară. Mai fac un pas, mai scriu o altă filă Şi înc-o treaptă urc pe a vremii scară, Cu-acelaşi suflet fraged, de copilă, Dar… cât de repede…

Linişte

E-o linişte deplină astă seară, O linişte cum n-a mai fost de mult… Eşarfe roşii, de amurg, coboară Şi-n mine-a amuțit orice tumult. Bătrânul Rin îşi poartă către mare Povestea între-apus şi răsărit… Şi în oglinzi de ape curgătoare, Se unduiesc fâşii de cer topit. Desculțe, printre trestii ascuțite, Alunecă-n…

Pădurea mea…

Îmi eşti aşa frumoasă azi, pădure, Cu ramul primenit în verde viu… Sub despletiri de vânt cu aripi sure, M-aşez în poala ta, un vers să scriu… Mă copleşesc aducerile-aminte, Copacii mă privesc cu ochi senini, Vin fluturi albi în zbor să mă alinte, Prin labirint de umbre şi lumini.…

Înfrățire

Ca aripa de înger mi-s frunzele în zbor, Când mă atinge tandru a toamnei despletire… Sunt doină nesfârşită tot fremătând a dor… Iar tu, un pumn de tină… tânjind la nemurire. Eu țin pe umeri cerul cu-albastru-i infinit Şi port pe brațe raza fierbinte de la soare, Din umbre-nlănțuite, sub…

Azi-noapte

Azi-noapte am deschis fereastra larg, Voiam s-ating luceferii cu mâna… Dar sprijinită pe un vechi catarg, Mă urmărea cu ochi de ceară, Luna. Eu m-am oprit privind atent la ea, Se legăna uşor în pas cu marea… Şi m-am retras tiptil după perdea, Tot încercând să îmi ascund mirarea. Pe…

Copacul fără nume

La umbra ta, copac bătrân, cu ramuri legendare, Am poposit să-mi odihnesc neliniştea ce doare… Pe țărm de gând m-am aşezat… şi-o frunză călătoare, Din palma ei mi-a picurat o lacrimă de soare. Copac al frunzelor ce tac pe prag de înserare, Eu port în suflet şi-n priviri un semn…

Amurg cu-aromă de lavandă

Amurg de vară-albastru violet… Stau la taifas cu stropii de lumină, Aşa cum şade-un suflet de poet Pe țărm de gând, departe de rutină. Crâmpeie de poveste, ca-ntr-un vis, Se despletesc prin câmpul de lavandă… Pe prag de-amurg, o floare s-a deschis Să-mi toarne-n palmă mirul, drept ofrandă. Aleargă spre-orizont…

Înserare

Lumina se stinge-n buchete de jar, Sub falduri de-albastru ce-nvăluie zarea… Tresare din somn un timid felinar, Pe-un cântec de greieri ce cheamă-nserarea. Se-anină luceferi pe-un capăt de cer, Zefirul îmi mângâie tâmpla-ntr-o doară, Când luna pândeşte din tainic ungher, Ca negura nopții să nu mă mai doară. Şi umbra…

Pe prag de gând

Eu port în suflet o povesteŞi-n piept îmi toarce-un dor flămând De tot ce-a fost şi nu mai este…Dar mă opresc din când în cândS-ascult al vremii freamăt blând,Pe prag de gând. Mi-e inima un cânt de liră,Mi-e gândul pasăre în zbor…Când vântul aripa-şi răsfiră,M-atinge-n taină c-un fiorŞi-n poala serii…

Tu, Doamne…

Dincolo de ce-aş putea eu crede, Dincolo de ce-aş putea eu şti, Dincolo de tot ce nu se vede, Eşti Tu, Doamne… Cel din veşnicii! Dincolo de lacrimi şi durere, Mai presus de neguri sau de nori, Mi-eşti popas de gând şi mângâiere, Mi-eşti altar de rugă până-n zori… Dincolo…

Inocență

Mă-ntreb şi azi, de unde vine ploaia? De ce plâng norii-n ceas de asfințit? Sau cum îşi stinge soarele văpaia Când îşi întoarce fața spre zenit? Cine-a pictat pe zare curcubeul? Cine-a-mbrăcat câmpia în culori? De ce e-albastru şi nu verde cerul? Sau cum stă roua-n palma unei flori? Cum…

În fald de neguri coapte

Sprânceana nopții se încruntă iară, Se-aude-ncet zefirul fremătând… Eu rătăcesc pe-o stradă solitară, În timp ce luna, cu priviri de ceară, Se-nalță luminând. Aleargă umbre-albastre, violete, Prin labirint de-adâncuri, rând pe rând Şi se coboară cu mişcări discrete, Să-mi picure din cupa nopții-n plete, În suflet şi în gând. Se…

De-atâta primăvară

Au înflorit castanii la-nceput de mai Şi-s parcă mai frumoşi ca niciodată… Aleile iubirii-mi par un colț de rai, Când ramu-şi cerne floarea-nmiresmată. Mă ninge iară cu petale de cais, Cu flori desculțe, despletite-n soare, Lalele, crini, bujori, narcise, ca-ntr-un vis, Se prind în vals sub adieri uşoare. Ca un…

Rugă

La ceas târziu, îngenuncheat, Ajuns la margini de genune Cu sufletul împovărat, Nevrednic, gol şi-nsingurat, Mă-ntorc la Tine-n rugăciune. Zdrobit, mă plec sub crucea Ta Şi stau tăcut, în aşteptare… Să-mi faci un semn, să-mi spui cumva Că sângele-Ți, la Golgota, A scris şi-n dreptul meu: „Iertare”. Tu ştii c-aş…

Mărturisire

Cu poezia am crescut odată Şi-n universul ei mă regăsesc, Cuprind în suflet veşnicia toată La ceas târziu, când muzele sosesc… Cuvinte plămădite-n călimară, Se-ngemănează-n gândul nerostit, Ca mai apoi în vers să îmi răsară, Când bate miezul nopţii… desluşit. Plutind pe-un colț de-albastră reverie, Tăcerile din mine se topesc……

Am obosit

Pe cerul meu plâng norii cu amar, Şi-n suflet bat furtunile-n rafale, În picuri de-ntuneric iar şi iar, Pelinul vieții-mi curge în pocale. Cu fiecare-amurg întârziat, O lacrimă albastră se prelinge Să-mbrățişeze-al inimii oftat Şi-al gândului frământ ce nu se stinge. Am încetat de mult să mai visez, S-au strâns…

Zbor fără aripi

Aş vrea să zbor, dar aripile-mi par străine, Mi-e dor de-al cerului albastru nesfârşit, De roua dimineților diamantine, De trilul vesel care… parc-a amuțit. Aş vrea să mai ascult a vântului şoptire, În zbor înalt spre înapoi… spre început, Să mă aşez din nou pe-un colț de nemurire… Mai dă-mi…

Sub talpa urii fără rost

Pământul geme şi suspină… Nu va mai fi precum a fost, Cad prunci ucişi fără de vină Sub talpa urii fără rost… E plâns, e groază, e durere, Sub foc de arme de război, Şi-n urmă ninge c-o tăcere, Ce-ngheață sufletele-n noi… Se curmă vieți, schimbând destine Şi tunuri negre,…

Cetină verde de brad

Cetină verde de brad, Tu nu vezi cum fulgii cad? Se rostogolesc în grabă Peste tine noaptea-ntreagă… Vântul suflă ne-ncetat, Cerul ninge cu oftat, Nu ți-e frig, şi nu ți-e teamă De-ntunericul din preajmă? Te invit aici în casă, Vreau sa ştii că mie-mi pasă Şi-am să te aşez cuminte…

Suntem tot mereu pe drum

Suntem tot mereu pe drum, Când la vad, când la răscruce, Printre file de album, Drumul vine şi se duce… Sunt poteci spre nicăieri, Strâmte, largi, şerpuitoare, Înspre mâine, înspre ieri, Înspre vis sau renunțare… Drumuri scurte, drumuri lungi, Sunt şi-alei cu pomi în floare Pe care-ai dori s-ajungi… Dar…

Ca-n vreme de război

Bat clopote, e jale, E vreme de război Și tancuri taie cale În inimă la noi. Miroase-a foc de arme Şi-un negru voal de fum C-un vaiet lung de-alarme Se-amestecă pe drum… Şi norii se adună, Furtuni lovesc în noi, Tăcerea s-o răpună, Ca-n vreme de război. Şi-n suflete se-aude…

Fii lumină!

Ai fost creat să fii lumină, Chiar mâna Lui te-a modelat… Şi-n bietul bulgăre de tină, Un strop de viață a suflat. Ai fost creat să fii lumină, Dar… Şarpele te-a înşelat Şi-ai părăsit acea Grădină, Cu sufletul îngenuncheat. Ai fost creat să fii lumină, În bezna nopții,-un felinar, Când…

Paşi prin grădina vieții

Mai lasă-mi, viață,-n cale primăvara Cu muguri de speranță şi senin, Cu ramul care-şi scutură povara Să mângâie-al pământului suspin! Mai toarnă-mi din a florilor culoare, Mai lasă-mi zâmbetul diamantin Al clipelor ce trec spre neuitare Şi-mbracă-n strălucire-al meu destin! Să ningă cu petale de lumină Ca-ntr-un Eden pe suflet…

Rayos de luz

Estoy en el filo yacente del silencio, cuando detrás de la noche irrumpen los rayos de luz, abriéndo camino al amanecer, en un… de vida derroche. El cielo cambia de colores, colando esperanzas en el… sin barrer sendero de mi deambular hacia ninguna parte, como un despistado viajero. Abarco el…

În fald de neguri coapte

E noapte, totul doarme şi lacrimi de-ntuneric Alunecă năvalnic pe bolta fără stele… Prin labirint de vise se-amestecă himeric Şi se preling, sfioase, în gândurile mele. Pierduți în larg de mare, vâslind prin bezna deasă, Se furişează tainic luceferii în zare Şi-n liniştea deplină încep uşor să țeasă, Pe cerul…

Bajo el párpado de la luna

Deambulo por un sendero del que el atardecer ahuyenta el último verso del día… Volando entre sombras, una flecha de fuego atraviesa el horizonte, dejando atrás las llamas del ocaso. Busco el camino hacia mi casa, entre ruínas de momentos matados, pintando acordes nocturnos en el pentagrama azul marino del…

Soy

Soy un destello de luz que mana del fuego astral, Soy ánfora de barro con alma soñadora, Una gota perdida en una inmensa ola del mar… Y en el universo, una pequeña nube voladora. Soy polvo de estrellas caídas en pecado, Un grito mudo del pensamiento errante, Soy sueño, en…

Pe-un prag de vis

„Din crengi de gânduri negre o floare se desprinde” Să-mi picure pe rană balsam şi alinare… Eu o cuprind tăcută, în palme şovăinde Şi ca pe-o nestemată, mi-o prind la cingătoare. Pe-un prag de vis coboară în noaptea-mi fără stele, Cu-mbrățişări de suflet, o blândă adiere, Îndepărtând amarul şi dorurile…

Pe-un trist peron de gară

Ploua mărunt şi se făcuse seară… Un tren se contura în depărtare, Te urmăream pe-un trist peron de gară, Să-mi faci un semn ‘nainte de plecare. Şi ca o umbră-n clipa-mi solitară, Tăcută, ai pierit încet în zare… Eu am rămas a nu ştiu câta oară, Cu ochii-nlăcrimați a-nsingurare, Cu…

Fericire

Mi-e sufletul un trandafir în floare, Un colț de cer albastru, cristalin, O aripă întinsă către zare, În zbor spre-un răsărit diamantin. Şi mă inundă-un dor nebun de viaţă Ce-mi poartă gândul dincolo de nori, Să stau pe-un colț senin de dimineață, Precum stă roua-n palma unei flori. Mi-e inima…

Te-aş îmbrățişa

Păstrez ca pe-o comoară-n inima-mi durută, O ultimă scrisoare ce mi-ai scris cândva… Sub lacrima ce-obrazul astăzi mi-l sărută, Nerepetate clipe trec prin fața mea… Şi te-ntâlnesc din nou pe-un colț de neuitare, Pe-aceeaşi bancă, unde timpul s-a oprit… Imaginea din suflet prinde iar să zboare, Spre-aleile pe care paşii-au…

Târziu

Se lasă înserarea… şi fremătând se-aude”Cum vântul farmă ramuri zvârlindu-le-n ferești”M-aşez la gura sobei, sub pleoapa iernii crudeŞi mă cufund, în taină, în lumea cu poveşti… Pe tâmpla-mi obosită, o şoaptă necuminte, Îmbrățişând tăcerea din gândul nerostit, Mă poartă pe aleea cu doruri troienite Şi ninge peste suflet… şi ninge…

Eminesciană

Bate-un vânt de poezie dinspre lacul cel albastruIar în luciul apei line, se-oglindeşte-acelaşi astru…Mai suspină câte-un nufăr legănat pe-un vers de seară,Amintindu-şi de poetul ce-i zâmbea odinioară. Printre ramuri desfrunzite se ridică blânda lună,Dinspre zarea-ntunecată, singuratic, cornul sună…Şi bolnav de necuvinte, trist şi fremătând a jale,Codru-şi toarce-a lui poveste-n taină,…

A mai trecut un an

Se-ngemănează norii-n depărtare,Adie dinspre-apus un vânt polar,Se scurge timpul fără ezitare,E iarnă-n desfrunzitul calendar. De-o vreme parc-a început să doarăCând orologiul bate desluşit…Nisipul din clepsidră tot coboarăŞi ninge peste suflet viscolit. A mai trecut un an spre veşnicie,Ca o părere-n noapte-a dispărutŞi a apus în fald de nostalgieIar mâine o…

Zi colindă, zi mai tare!

Zi colindă, zi mai tare,Să mai ningă c-o strigare,Ca în ceas de sărbătoare,Să uităm de tot ce doare! Zi colindă, zi mai tare,Mai rămâi cu o urare,Pentru anul care-apare,Cu noi file-n calendare! Zi colindă, zi mai tare,Să se-audă-n depărtare,C-am scăpat de izolareŞi de-atâta-nsingurare! Zi colindă, zi mai tare,Să răsune-ntreaga zare,Iar…

Noapte de vis

Era o noapte plină de mister… Fulgi albi de nea-ncepuseră să cadă Şi îngerii cântau un lerui ler, Căci se-ntrupase-a cerului plămadă. Frânturi de amintiri, încet doinind, Cu glasul lor îndeamnă la visare… Printre nămeți adie-un vechi colind, Zburând cu vestea pe la fiecare. Pornind la drum cu pas neliniştit,…

Veniți cu noi la iesle!

E liniște și-aproape s-a-nnoptat,Păstorii stau de veghe pe câmpie…Dinspre coline-un zvon neaşteptat,Răsună ca o dulce melodie… Pe cer sunt stele mii ce strălucesc,Iar îngerii tot urcă și coboarăŞi magii către staul se grăbesc,Cu vestea ce pământul înconjoară. E-o noapte cum nicicând nu s-a văzut…În Betleem, în ieslea cea săracă,Mântuitorul lumii…

Te-aş colinda

Te-aş colinda în prag de sărbătoare, Cu dalbe flori şi-un altfel de Crăciun… Când peste-a inimii însingurare, Ninge şoptit în seara de Ajun… Se-aude dinspre ieri, ca o părere, Un vechi colind în grai nepământesc, Cu flori de gheață ninge peste ere Şi-n gând atâtea doruri năvălesc… Te-aş colinda în…

Sfârşit de toamnă

Peste covorul frunzelor căzute, Călcâiul toamnei poartă-aceeaşi veste… Hoinare nostalgii mocnesc durute, Dintre apuse file de poveste… Coboară-un foşnet rece dinspre munte, Se-apleacă norii-n falduri argintate, Lăsând în urma lor zăpezi cărunte Şi flori de gheață, prin grădini, sculptate. În palma frunzei încă mai suspină Un ultim vers ‘nainte de…

Acolo…

Acolo unde murmură izvorul Şi printre stânci coboară neînfrânt, În valea unde lăcrimează dorul, Pe firul ierbii legănat de vânt… Acolo unde-n lunca solitară, Pândește luna dintr-un cer senin Şi-acelaşi cânt de nai şi de vioară Se-aude-n al pământului suspin… Acolo unde codrii goi oftează Când rândunelele în zbor se…

Resemnare

Scade ziua în clepsidră într-un ritm halucinant, Umbre reci, misterioase-şi plimbă pasul nonşalant, Cad secundele ucise sub a timpului arcadă Şi prin fața mea, tăcute, se perindă-n cavalcadă. Şi tot bat şi bat în mine clopote cu glasul stins, Dangătul prelung se frânge în albastrul necuprins Iar pe tâmpla-ncărunțită se…

A mai trecut o toamnă peste noi

A mai trecut o toamnă peste noi, Bat clopotele-a dor şi-a despărțire Şi am rămas mai singuri şi mai goi, De-atâția paşi pierduți prin cimitire. Prea multe aripi frânte timpuriu, Prea multe inimi au uitat să bată Şi ne-a rămas în sufletul pustiu, Un gol şi-o lacrimă nemângâiată. Prea multe…

Oceane de singurătate

M-am exilat la capăt de pământ, Acolo unde marea-şi are începutul… Şi ca o pasăre cu zborul frânt, Ascult cum plânge a singurătate, vântul. M-am cuibărit pe-o margine de vis, Acolo unde ning tăceri peste cuvinte Şi-un fulg de nea ce coborâse din abis, S-a prefăcut pe-obraz în lacrimă fierbinte.…

Vas de lut (Acrostith)

𝗩as de lut fragil şi tandru, aşezat pe-un colț de viață, 𝗜nimă sculptată-n tină cu iubire şi candoare, 𝗢rizont deschis spre-o caldă şi senină dimineață, 𝗟impede precum albastrul din petala de cicoare… 𝗘şti un val trudit de mare, eşti condeiul care scrie, 𝗧rena nopții care poartă-n faldu-i stropi de reverie,…

Pe țărm de suflet

Am strâns albastrul nopții-n călimară, Adăpostit la umbra unui vis, Sub pleoapa lunii cu priviri de ceară, Ce-şi picura tăcerea în abis. Ningea o linişte pe țărm de suflet… În Carul Mare m-am urcat din mers Dar m-am oprit din fermecatu-mi umblet, Să scriu c-un colț de stea, pe cer,…

În poala-nserării

Păşind pe covor de lumini selenare, Târziul coboară-n cascade de-albastru. Clipesc prin unghere, timid, felinare Şi-n poala-nserării mijeşte un astru. Cresc umbre-alungite în foşnet de şoapte Şi-un dangăt prelung, frânt sub negura deasă, Dispare-n neant pe-o felie de noapte, Când luna tresare din vis, somnoroasă. Cad cioburi de gând peste…

Renaştem din poeme

Zburăm cu albe aripi înspre galaxii, Tot rătăcind purtați prin lumi boeme, Cu gândul legănat de-albastre insomnii, Ce-şi picură amarul în poeme. Şoptiri de suflet toarnă în taină din abis, Prin călimări, silabele rămase, Când muza reapare între somn şi vis, Înveşmântată-n straie de mătase… Suntem doar abur risipit în…

Tăceri din gânduri nerostite

E mult mai toamnă astăzi decât ieri, Rugina se preface-n flori de gheață, Cad cioburi de lumină-n mlădieri, Din nesfârşit peste tăcutul dor de viață. Se zbate clipa-n gândul nerostit Să pună stavili noi în calea nopții Şi-n răzvrătiri nebune, s-au pornit Să curgă lacrimi ne-ndurate-n palma sorții. E mult…

Am fost…

Am fost bob firav de rouă strâns în palma unei flori, Lacrimă întârziată pe sub geană uneori, Între vis şi împlinire am fost semn de întrebare Şi mi-am aninat dorința printre stele căzătoare. Am fost fulger de lumină într-un fald de curcubeu, Puful alb de păpădie spulberat instantaneu, Am fost…

Sunt

Sunt licăr de lumină scurs din soare, Sunt vas de lut cu suflet visător, Un strop pierdut într-un talaz de mare, În Univers sunt doar un fir de nor. Sunt pulbere de stele căzătoare, Sunt bob de rouă-n palma unei flori, O şoaptă rătăcind la întâmplare, Sunt un ecou în…

Ascultă marea!

Nu doarme valul încă Şi marea nu mai tace, Sub negura adâncă Ce-n falduri se desface. Plâng crestele-nspumate, Catargele se frâng, Plâng albatroşi departe, Când nori de plumb se strâng. Şi-n noaptea-ntunecată, Cu unduiri stângace, O barcă-ntârziată, În zbucium se complace. La margini de genune, Lovit de stânci, talazul, Se…

Cioburi de suflet

Peste zidurile de marmură ale nopții, se înalță o aripă de lumină, desenând un palid rotocol pe bolta senină. Hoinărind spre neunde, m-am oprit să-mi odihnesc neliniştea pe țărmul însingurat al mării. În poala unui val, Luna îşi leagănă nesomnul sub şoptirile albastre ale întunericului. Din căuşul palmei desculțe, sorb…

Regina nopții

Lunecând pe bolta-albastră, M-a surprins aseară Luna… Contemplând-o la fereastră, I-am făcut uşor cu mâna. S-a oprit cu gestu-i candid, Să-mi arunce o privire Şi-am zărit pe chipu-i palid, O timită licărire. Cufundată în visare, Am poftit-o-aici, la cină, Aş fi vrut să se coboare Pe o rază de lumină.…

Atâta dor…

Atâta dor Am adunat, Rătăcitor Şi-nsingurat… Atâta dor Neliniştit, Sfâşietor, Arzând mocnit… Atâta dor, Un dor aprins, Stăruitor, În lacrimi stins… Atâta dor Nestăvilit, Ca un izvor Neobosit… Atâta dor În nopți pustii, Purtat în zbor Spre galaxii… M-atinge-n taină un fior Şi-n Carul Mare mă strecor Cu aripă de…

Ecoul silabei

Uneori îmi descalț sufletul să umble tiptil pe nisipul cald al viselor printre urme şi umbre… M-aşez pe-un colț de reverie s-ascult ecoul ce desparte tăcerea-n silabe… Mi-aştern un pat din doruri, şi mă-nvelesc cu rime-n culori de fantezie ce curg apoi în slove pe coala de hârtie… Uneori îmi…

Între lacrimă şi zâmbet

Între lacrimă şi zâmbet, văduvit de libertate, Pân’ la margini de genune, bietul fir de lut se zbate… Lacrima,-n privire frântă, sufletul îl linişteşte Şi ca dup-o ploaie caldă, zâmbetul se limpezeşte. Între lacrimă şi zâmbet am pus legământ de pace: Când am zâmbetul pe buze, lacrima din suflet tace…

E toamnă peste toamna mea

Pe-al nopții cer cu gene plumbuite, Mi-agăț dorința într-un colț de stea. Înrourate, clipele cernite, Îmbătrânesc lumini sub pleoapa-mi grea. A-ncărunțit culoarea în petale, Copacii-şi plâng destinul amurgit, Când toamna-şi toarnă mirul în pocale, Şi-a ei savoare-n suflet desfrunzit. Se ceartă vântul cu-ale serii umbre, Foşnind în trena-i falduri brumării,…

În ceasul crizantemelor târzii

Uşoare umbre cresc dezlănțuite, Septembrie aproape a trecut… În filmul mut al toamnei răzvrătite, Hoinare nostalgii mocnesc durut. Octombrie aprinde-n lampioane, Prin reci unghere, palide lumini… Şi plâng cărările de paşi orfane, Îngenuncheată-i frunza în grădini. Am naufragiat pe-un vers de seară, În ceasul crizantemelor târzii, Ucise sub a timpului…

Din două aripi…

Din două aripi, zbor cuminte Ce-mbrățişează necuprinsul, Să poarte spre-mplinire visul Păstrat în suflet de părinte… Din două aripi, zbor spre soare, Născut din dorul de lumină În suflet fraged, fără vină, Nemărginirea să măsoare… Din două aripi, zbor spre stele, Țesut cu fir de nemurire, Un zbor înalt, fără…

E-atâta toamnă…

M-am prins în vals cu toamna prin parcul plin de frunze Ce-aleargă-n ritm agonic sub bolta plumburie. Amurgul se coboară printre şoptiri de muze, C-un tainic vers de seară pe-o lacrimă târzie… Mă-ntorc tăcut pe-aleea fântânilor, prin timpuri, S-ascult din nou ecoul izvoarelor departe… Şi-o tristă simfonie ascunsă-ntre-anotimpuri, Îmi picură…

Constatare

Pe-un colț uitat de lume mi-am aşezat cuminte, La umbra fericirii, între real şi vis, Grădina mea cu doruri şi visuri ne-mplinite Să-mi înflorească-n cale c-un nou destin, rescris. Şi i-am pavat aleea cu stropi de reverie, I-am agățat deasupra albastrul necuprins, Să nu-mi mai pară bolta anostă, cenuşie, Pe…

Zâmbeşte!

Întoarce-ți fața către soare, Când sufletul ți-e desfrunzit, Mai lasă zâmbetul să zboare Şi peste visul ne-mplinit! Zâmbeşte când e-n suflet pace Dar şi în vreme de război! Un zâmbet poate să împace Furtuni năpraznice, în noi. Atinge-mi inima c-un zâmbet, Chiar dacă trist şi singur eşti, Cu ochii grei…

Andante

Dimineți cu voal de ceață Peste-al cerului senin, Plâng desculțe prin fâneață, Anotimpul în declin. De pe bolta plumburie, Curge lin pe portativ, În acord de rapsodie, Toamna, la superlativ. Cu alai de bogăție Şi arome prin grădini, S-au întors strugurii-n vie, Cu podoabe de ciorchini. Un andante, lin, valsează…

Între noapte şi zi

Pe un colț de noapte-albastră, Ferecată-n lumea-i lină, Şade-n cer, deasupra noastră, Nemişcată, Luna plină. Poartă straie de lumină Iar privirea ei măiastră, Strălucind diamantină, Îmi pătrunde prin fereastră. Din felia mea de lume, Înspre alte zări celeste, Printre stropi de-argint şi brume, Mă strecor ca-ntr-o poveste. Un ecou prelung…

Dilemă

Ori e nouă, ori e şase, Nu mai înțeleg nimic! Chiar am dubii serioase Dar… să judecăm un pic… Eu aş spune că e nouă… Însă tu, un şase vezi, Când părerile sunt două, Pentru care să pledezi?! Şase, nouă, şase, nouă, Nici nu ştii ce să mai crezi, Când…

Mi-e toamnă

Ca un râu de nostalgie curge-a toamnei simfonie, Invocând pe portative doruri şi melancolie… Vântul poartă pe alei frunze arămii-n spirale, În grădină-s pomii goi, cântă greierii a jale. Norii-şi scutură cenuşa de pe bolta plumburie, Peste codrul care-şi plimbă mândru trena ruginie… Singuratic, plânge-un dor pe la cuiburile goale,…

Toamnă şi-atât

Lacrimi de nor Frunze în zbor Aripi de vânt Schimb de veşmânt Stol de cocori Brumă în zori Cer plumburiu Codru-arămiu Greieri la bal Trist recital Livezi şi vii Holde-aurii Grâne-n hambar Must în pahar Iz de gutui Dulci-amărui Țărm amuțit Val ostenit Stropi pe nisip Umbre pe chip Văi…

Dialog poetic

Am întâlnit pe-un colț de vis Un suflet poezie O clipă doar am coincis, C-aşa a fost să fie… (Violeta Andrei Stoicescu) O clipă ne-am îmbrățișat, În regăsiri de suflet, Poemele ne-au mângâiat Al chipurilor zâmbet… (Daniela Konovală) A fost de-ajuns în lutu-acest’ Să-ți întâlnesc privirea! Noi una suntem, gând…

Mi-e-aşa de dor…

Afară e urât şi plouă, Eu stau la geam cu tine-n gând… Purtat pe-un colț de lună nouă, Mă-ngenunchează-un dor flămând. Suspină orologiu-n noapte, Copacii goi au adormit, Se-amestecă tăceri cu şoapte Iar timpul parcă s-a oprit. Mi-e dor să-mi odihnesc privirea Pe chipu-ți blând, fără egal, Să sorb din…

Nostalgie

Dansează frunzele cu vântul Şi-un freamăt lin coboară, Copacii-şi leapădă veşmântul Către sfârşit de vară. Cu adieri de nostalgie Alt anotimp se-arată, Să-şi poarte trena ruginie Sub zarea-nlăcrimată. Se-mbracă-n strai de plumb seninul, Când norii se adună, Să toarne din potir preaplinul Şi fulgeră… şi tună… Se-adună holdele-n grânare Din…

Foşnet de toamnă

Pierdute ca-ntr-un zbor de fluturi, Dansează frunzele-nsetate De-un tainic dor de libertate, Printre-anotimpuri. Pe-acorduri triste de vioară Şi cânt de greieri în surdină, Se-ascunde verdele-n rugină, E toamnă-afară. Coboară bruma-n pas cu zorii Iar codru-şi murmură povestea, Cu foşnet lin aleargă vestea… Se duc cocorii. E-atâta dor şi nostalgie În…

Contraste

Călătorim prin lumea de contraste, Cu bucurii, amaruri, suferinți, Ne regăsim prin timp şi spații vaste, Pe drumul ce-l urmăm cu paşi cuminți. Prin labirint de neguri şi lumină, Prin văi adânci, pe culmi de neatins, Trecutul şi prezentul se îmbină Cu ere-ndepărtate, ce s-au stins… Atraşi de noi tărâmuri…

Încarc…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.