Dezamăgire

Stau la fereastră şi privesc tăcut în noapte...
În sufletu-mi e-o linişte ca-n vreme de război...
Dezamăgire, dor aprins, singurătate,
Alunecă pe lacrimi din ochii-mi trişti şi goi... 

Iubirea mea ți-am dăruit-o ca pe-o floare,
Crezând c-ai s-o sădeşti pe-un colț de infinit,
Ca să devină mai apoi nemuritoare,
Dar ai plecat... şi floarea, încet, s-a ofilit...

Te-am aşteptat apoi să vii cu primăvara,
S-aşterni un curcubeu pe-al vieții şevalet,
Să-mi fii arcuş, iar eu să-ți fiu vioara,
Pe portativul vremii cântându-mi în secret. 

E-aşa târziu acum! Mi-e inima pustie...
Te-ai depărtat şi-au nins tăceri peste cuvânt,
Dar n-am uitat nicicând a noastră melodie,
Ce-o cânt sub cer ca pasărea cu zborul frânt.

În miez de noapte

,,Se bate miezul nopții în clopotul de-aramă",
Târziul trece vama sub dangătul prelung,
Un ieri se stinge-n vraja ce grabnic se destramă,
În fiecare gong ce răsună îndelung... 

Cu foşnet lin aleargă zefirul prin unghere,
În gând se trag zăvoare şi umbre negre fug,
Luceferii îşi pleacă privirea în tăcere,
Rostogolind în cale al nopții tăvălug. 

Sub pleoapa blândă-a lunii, clepsidra-şi plânge clipa,
Şi-o lacrimă albastră, venită din abis,
Mă poartă printre stele, să-mi odihnesc aripa
Pe-un colț de nemurire, la margine de vis.

***Primul vers este citat dintr-un poem al inegalabilului Mihai Eminescu 

Retrăind din amintiri

În lumea ta, copilărie,
Mă poartă gândul călător,
Etern tărâm de reverie,
Un colț de Rai nemuritor... 

Şi mi-amintesc ca de-o poveste, 
Când alergând desculți prin ploi,
Ne rătăceam pe văi sau creste,
În haine pline de noroi... 

Ne adunam apoi în gaşcă,
Sub streşini, pe la case vechi,
Sau ne-agățam de vreo caleaşcă,
Purtând cireşe la urechi... 

Azi nu mai sunt acea fetiță
Cu sufletul de catifea,
Cu păr bălai, strâns în cosiță,
Şi cu priviri de albăstrea. 

Dar mi-a rămas o bucățică
Din visul ce-am trăit cândva,
Copilărie nesfârşită,
Păstrată-n amintirea mea... 

Copil rămân…

Copilărie, zbor de fluturi,
Gingaşă floare de migdal,
Îmi ninge-n gând cu începuturi,
Şi amintiri fără egal... 

Copilărie, joc şi zâmbet,
De-atâtea ori am încercat
Să mă opresc din al meu umblet,
În fermecatul tău palat... 

Şi am bătut cu dor la poartă,
Te-am implorat să mă primeşti,
Visând să fiu uitat de soartă
În lumea-ți plină de poveşti... 

Dar n-ai răspuns, copilărie,
Şi mi-am văzut apoi de drum,
Privind 'napoi cu nostalgie,
Cum visu-mi piere ca un fum... 

Se scurge timpul fără vină,
Iar eu, mereu copil rămân,
Privind cu jind, ca-ntr-o vitrină,
Spre-acelaşi mult dorit tărâm. 

M-am agățat de-un colț de lună,
Urcând încet pe-al vieții drum...
Dar glasul tău şi azi răsună
Din paginile de album...

Lacrimi de ceară

Ce-i viața? Poate doar o umbră trecătoare,
Ce se topeşte iute-n noapte, ca un fum...
Sau o plăpândă adiere ce dispare
În clipa ce apune la sfârşit de drum... 

Ce-i viaţa? Poate doar o aripă întinsă,
Un vis ce se avântă-n zbor neobosit,
Un dor flămând, un zvon, o candelă aprinsă,
Sau un refren în Universul nesfârşit. 

Ce-i viața? Poate doar un strop de fericire
Îngenuncheat printre suspine şi dureri,
Un abur ce-şi aruncă ancora spre nemurire,
Prea ostenit de-atâtea neguri şi poveri... 

Ce-i viața? Poate doar un cântec de vioară,
Purtat ca un ecou pe aripă de vânt...
În suflet parcă prea curând se face seară
Şi se aştern tăcerile peste cuvânt... 

Ce-i viața... dacă nu, o rază ce răsare,
Şi-apoi se scurge-ncet, încet spre infinit,
Precum se stinge flacăra de lumânare,
Cu lacrimi reci de ceară-n ceas de asfințit...

Sub pleoapa lunii

Rătăcesc pe aleea
pe care amurgul
alungă ultimul vers al zilei...
Zburând printre umbre,
o săgeată de foc
străpunge orizontul
lăsând în urmă
flăcările apusului...
Îmi caut drumul
spre casă
printre ruinele clipelor ucise...
Zefirul
îmi mângâie sufletul
pictând acorduri de seară
pe portativul albastru
al cerului.
Mă aşez
sub pleoapa lunii
să ascult tăcerea pietrelor
sub apăsarea întunericului.
Târziul îşi face loc
acoperindu-mă cu mantia nopții...
O altă zi
dispare în neant...
Şi-adorm
cuprins de vraja clipei
surprinse în flagrant...

Raze de lumină

Stau pe o muchie 
somnoroasă 
de linişte
în timp ce 
dinapoia nopții
țâşnesc raze de lumină
croind drum dimineții.
Cerul îşi schimbă culorile
strecurând speranțe 
pe aleile nemăturate
ale rătăcirilor mele 
spre nicăieri...
Cuprind dezordinea clipelor 
netrăite încă
şi le aşez 
conturând o nouă zi. 
Apoi îmi fac potecă printre ele 
şi pornesc înainte
în timp ce soarele 
mă mângâie cuminte. 

Misterul nopții

O sanie trasă de stele
alunecă uşor 
trăgând misterul nopții după ele...
Dincolo de privirea palidă a lunii,
aproape de rădăcinile cerului
se ascund visele...
Încerc să urc nevăzută 
pe scara luminii
ce mă ademeneşte,
căutând să emigrez spre infinit,
înainte ca străluciri de soare 
să-mi fure treptele de sub picioare,
aruncându-mă din nou 
în realitatea adâncului.
Dar vântul rece 
năvăleşte şoptindu-mi 
că-i vremea să mă-ntorc...
Și dintr-odată întristarea mă cuprinde,
și parc-aş vrea 
să-mi fac şi eu aici un loc.
Delirul nopții-şi desfăşoară-n falduri norii...
în timp ce luna mâna-i caldă îmi întinde.
Privesc cu uimire imensul necuprins,
cântărind totodată pământul
de care-acum o clipă m-am desprins...
Rămân aici, 
refuz să cobor, 
şi-ncet 
în sania trasă de stele 
mă strecor... 

Mă doare depărtarea

„Răsare luna,-mi bate drept în față”
Lumina-i palidă îşi face drum spre noi
Tu mă priveşti tăcut, cu ochi de gheață
De parcă doi străini am fi, şi-n suflet goi...

Au înflorit luceferii spre miazănoapte,
Târziul cerne stele cu sclipiri de foc.
Mă doare depărtarea, plâng dorurile-mi toate,
Că pentru mine nu mai ai în inimă un loc.

Iubirea noastră, dulce vis, eu n-am uitat-o,
Sub teiul înflorit ne-am sărutat de-atâtea ori
„Ah, mierea buzei tale am gustat-o”
Dar ai plecat, şi azi m-apasă-n suflet reci fiori...

Mai lasă-mă să-ți sorb albastrul din privire
Mai zăboveşte-aici cu mine printre amintiri
Şi de-oi pleca, să-mbraci iubirea noastrã-n nemurire,
Să-ți împleteşti din ea veşmânt de dulci trăiri...

Liniște

Şirag de clipe fermecătoare 
umplu cupa nopții…
Liniştea e tulburată 
de strigătul minții 
ce hoinăreşte 
murmurând povestea timpului
fără tihnă. 
Întind mâna 
să cuprind infinitul 
dar mă văd 
din ce în ce mai mică. 
Doi fluturi 
zboară jucăuşi în fața mea 
căutând parcă 
să schimbe 
decorul gândurilor, 
invitând la visare.
Apoi,
se pierd uşor în zare.

Lacrimi ruginii

Apusul îmi pictează 
umbre calde 
topind uşor înghețul inimii.
În depărtare văd 
cum orizontul arde
iar cerul plânge-n taină 
lacrimi ruginii.
În istovirea serilor 
de toamnă
mă-ntreb: 
oare din frunze 
pot să-mi țes 
în suflet bucurii?
În anotimpul sufletului rece,
în după amiaza vieții 
cu suspin
nelinişti noi se-aprind 
şi simt cum vremea trece
şi-un dor nebun de viață 
mă-nfăşoară lin...

În fiecare dimineață

În fiecare dimineață
lumina călătoreşte 
neobosită
aducând stropi de viață 
până la noi...
În fiecare dimineață
cântecul neântrerupt 
al păsărilor
ne trezeşte 
în simfonia bucuriei...
În fiecare dimineață
sub mângâierea vântului 
în straie de mătase,
florile-mbracă veşmânt 
de sărbătoare
să umple viața 
de parfum 
şi culoare...

Dorințe

Am cerut dimineții
să-mi împletească o haină 
din culorile toamnei...
Am cerut zilei
să trimită săgeți calde de soare 
să pună norilor zăvoare...
Am cerut amurgului
să nu stingă lumina gălbuie 
a anotimpului...
Am cerut nopții
să risipească 
dantela deasă a ceții...
Am cerut timpului
să se oprească 
măcar un ceas din alergare...
Dar dintr-odată,
stropi reci de ploaie
mă trezesc din visare...

Delirul nopții

„Departe sunt de tine și singur lângă foc”
Tristețea mă-nfăşoară în fald de nenoroc.
Cu gene ostenite, la umbra unui vis,
Mi-apari ca o nălucă pierdută în abis.

Şi-aud cum geme vântul prin noapte obosit,
Ecou de şoapte-mi toarnă în suflet viscolit.
Mă pierd în ațipire şi mă trezesc plângând,
Să-mi odihnesc iubirea la margine de gând.

O mângâiere-albastră venită din neant
Să-mi risipească dorul cu gestu-i elegant,
Îmi rătăceşte visul în largul necuprins
Şi în delirul nopții-l împrăştie învins.

Contemplare

O rază a lunii 
îşi rătăceşte drumul 
sorbind din vălul nopții tăcerea.
Se scurg stropi de pace din înălțimi
limpezind zgomotul gândurilor
ostenite de atâta hoinărit...
Dau ocol îndoielii din suflet 
ce parcă ar vrea 
să-mi pună-n lanțuri liniştea,
şi poposesc 
şoptind despre speranță viitorului...
Tandrețea serii 
îmi cuprinde cu privirea gândurile
nelăsându-le să pribegească 
prin pustiul arid al tristeții.
Ninge cu doruri şi vise 
pe obrazul vremii.
Iar eu 
aştept în contemplare la fereastră 
zorii dimineții... 

Atingeri de suflet

"De ce nu-s o floare uscată de vînt",
Să-ți mângâi cu-atingeri sufletul frânt?
Aş vrea să îți țes din parfum şi culoare
Veşmânt de iubire-mpletit cu candoare. 

De ce nu sunt frunza presată-n scrisoare,
Păstrată cu grijă-n album spre visare?
Să stau mai aproape când norii se-adună
Să-ți fiu ascunziş când vin ploi sau furtună. 

De ce nu sunt raza senină de soare
Ce-aleargă spre tine cu nerăbdare?
Să-ți sorb din albastrul privirii tristețea,
Să pot să-ți admir zi de zi frumusețea...

Sunt umbra ce trece şi piere în zare,
Mai spune-mi că vrei să rămân spre-nserare!
Să stăm iar noaptea-ntreagă sub clar de lună,
Şi să-ți împletesc din luceferi cunună.

Amurg de noiembrie

În hoinăritul orelor târzii
pe potecile înguste 
ale vremii
amurgul
se prăvăleşte-n eşarfe aurii
peste sufletu-mi
însingurat.
Mă acopăr cu frunze 
de frigul colțuros 
de noiembrie.
Se strâng dorurile
să facă cuib toamnei,
le aud netăcerea...
Departe vuieşte ecou 
de furtună
şi tună.
O ultimă rază 
își face drum 
spre apus
invitând întunericul 
să sfâșie orizontul
însângerat…
E liniște.
S-a înnoptat.

Simfonia florilor

E-atâta cânt sub bolta cerului albastră
Când fața soarelui surâde-n zori...
O adiere caldă-mi bate în fereastră 
Sosind c-un susur blând, ca de viori... 

Şi-a pus pe umeri vara, haina ei pestriță,
Şi-n păr şi-a prins un voal strălucitor,
Împodobit cu albe flori de romaniță
Şi cu parfum de crini seducător... 

Ascult cum fredonează-ncet povestea vieții
Un trandafir, la margine de drum,
Ca o minune în răcoarea dimineții,
Şi-aş fredona cu el dar nu ştiu cum... 

Mai las să-mi picure în suflet şi-n privire,
Din mirul dulce-al florilor de tei,
Ce-şi leagănă splendoarea-n son de reverie,
Valsând în pas cu vântul pe alei.

Poemul meu l-am scris pe-un fir plăpând de iarbă,
Ce-a tresărit trezit ca dintr-un vis,
L-am mângâiat uşor şi mi-am văzut de treabă...
Şi-a-nmugurit pe-un colț de paradis.

De-aş fi…

Aş vrea să fiu o melodie 
Ce curge lin, ca un balsam,
Să fiu condeiul care scrie
Când ploaia bate-ncet în geam... 

Aş vrea să fiu o mângâiere,
Un colț de cer aş vrea să fiu,
Să fac un cântec din durere,
Să fiu o oază în pustiu... 

Aş vrea să fiu un bob de rouă,
Pe firul ierbii-aş poposi...
Un vis frumos, o lume nouă,
Un anotimp, de ce n-aş fi... 

Dac-aş putea să fiu un înger
Cu aripi de nemuritor,
Să zbor prin noapte ca un fulger,
Purtând lumină tuturor... 

Sau de-aş putea parfum de floare
Să fiu măcar pentru o zi...
Ori curcubeul ce răsare
După furtună să pot fi... 

M-aş aşeza pe-un colț de lună,
O stea pe cerul tău de-aş fi,
Să îți şoptesc un "Noapte bună!"
Când clipele-ți sunt prea pustii.

Când totu-mparți la doi

Să nu te temi de umbră niciodată,
Nici de-ntuneric, nici de vânt sau nori,
Când bolta cerului întunecată
Îți cerne-n suflet neguri uneori...
Să nu te temi când zilele par grele,
Şi nici când nopțile îți sunt pustii...
Te port mereu în gândurile mele
Şi-n vis te chem aproape să îmi fii.
Să nu te temi când picurii de ploaie
Sub geana-ți tristă-n lacrimi se prefac
Şi pe obraz ți-alunecă-n şuvoaie...
Furtunile dispar apoi... şi tac.
Să nu te temi, căci bolta se-nsenină,
Te-aştept pe-aleea verde cu trifoi,
Când zorii scaldă zarea în lumină,
Că-i mai uşor când totu-mparți la doi.
Să nu te temi de-a vieții grea povară,
Ți-am pregătit popas şi adăpost,
Şi îți şoptesc a nu ştiu câta oară:
Nu-fie teamă! Ştii? Chiar n-are rost...

Nu-ți fie teamă!

A înflorit laleaua roşie-n grădină.
Cu mâna tremurândă, tandru, o mângâi...
Iar ea îşi unduieşte-n vals a ei tulpină,
În semn c-ar vrea o clipă-aproape să-i rămâi. 

Azi pasu-ți pare mai domol ca altădată
Şi în priviri ascunzi atâtea întrebări...
Păşim la braț şi simt cum şoapta-ți delicată
Se frânge-n sufletul prea plin de frământări. 

Ne aşezăm cu gest greoi pe-aceeaşi bancă
Pe care amintirile au amuțit...
Îmi faci uşor un semn c-ai obosit, şi parcă
Nicicând atâta suferință n-am simțit. 

Trecut-au anii prea în grabă, scumpă mamă,
Pe brațe m-ai purtat cu drag de-atâtea ori...
Acum e rândul meu, să nu îți fie teamă,
Un curcubeu ți-aşez pe cerul plin de nori. 

Te însoțesc şi-aş vrea să ştii că sunt cu tine,
Îți ştiu durerea şi te port în gândul meu
În nopțile târzii şi-n zilele senine,
Balsam şi mângâiere îți voi fi mereu. 

*** Poezie dedicată zilei internaționale a luptei împotriva bolii Parkinson, premiată cu premiul special în cadrul Asociației Sufletul Lalelelor pe 11 aprilie 2021. Laleaua roşie este simbolul acestei boli.

Printre petale

În zori, când se revarsă roua din petale albe
Pe firul ierbii, cu şoptiri de diamant,
Şi-n murmur lin se-alintă mugurii pe ram în salbe,
Se-aude zvon de primăvară din neant... 

E-atâta dor în pomii înfloriți, şi-atâta viață,
Parfumul lor strecoară-n inimi un fior...
Iubirea prinde aripi din sclipiri de dimineață,
Şi-n sufletul pustiu se-avântă iar în zbor. 

Se naşte-o nouă zi cu adieri de primăvară.
Voi n-auziți cum bate-acum încet în geam?
Veniți să stăm sub liliacul înflorit, afară,
Ce-ascunde dulci arome-n floarea de pe ram! 

Ne-am izolat sub măşti, şi prea trudiți  de-nsingurare,
Sărmani şi trişti, ne plângem drumul uneori...
Ieşiți de-acum sub mângâierea razelor de soare!
Dormiți din nou sub cerul liber, printre flori! 

Înveşmântat în straie fermecate de lumină,
Seninul cerne primăvara printre nori,
Şi ninge cu petale în splendoarea din grădină,
Într-o eternă simfonie de viori...

Iluzii călătoare

Am rătăcit departe printre galaxii,
Am adunat dorințe ne-mplinite,
Şi le-am ascuns în nopțile pustii,
În lacrimi şi suspine nerostite.
Prin nesfârşite ere-atât am alergat
Să caut printre clipe efemere
Un vis în stropi de fericire-nveşmântat,
Şi-o nouă lume fară bariere.
Spre rădăcini de cer mă-ndrept tăcut în zbor,
Să-mi ancorez speranța în lumină.
Pe aripa trudită-mi port un tainic dor,
Născut printre iluzii fără vină...

Ninsoare de aprilie

Ninge cu petale albe-n simfonii de vesel tril,
Se întorc plutind cocorii-n freamăt proaspăt de april...
Primenită toată-n verde şi-n priviri cu cer senin,
Primăvara îşi aşază peste plete voalul fin...

Tresărind ca dintr-un vis, mugurii ies la plimbare,
Luminează raze vii cu sclipiri de sărbătoare...
Pe la cuiburi vin uşor dinspre zări îndepărtate,
Păsări călătoare-n zbor, pe aripi de dor purtate. 

Primăvară, când te chem, printre stropii reci de rouă,
Îmi trimiți discret un zvon cu şoptiri de viață nouă...
Şi plecând pe firul ierbii legănat de-un blând fior,
Te-ntâlnesc în zori când cerbii se adapă la izvor... 

Ninge cu petale albe azi în suflet şi în gând,
Vântu-şi ține răsuflarea printre ramuri murmurând...
Cu ecou de nostalgie inima îmi bate-n piept...
În splendoarea din grădină, primăvară te aştept!

Cioburi de iubire

Din rătăciri fără oprire,
Am adunat frânturi de vis,
Să-mbrac iubirea-n nemurire,
Şi s-o ascund în paradis. 

Dar am uitat apoi cărarea,
Încet, încet m-am depărtat...
Şi parc-aud şi azi chemarea
În sufletu-mi însingurat. 

Pe portativ de veşnicie,
Răsună cântec dinspre nori...
Iubirea-i vers şi armonie,
E-o simfonie de viori... 

Trecut-au anii prea în grabă,
Am pribegit pe vânt şi ploi,
Tot căutând prin lumea-ntreagă,
Trudit, cu ochii trişti şi goi... 

Cu adieri îmi bate-n poartă,
În gând îmi toarce-un dor tăcut,
Edenul vieții mă aşteaptă,
Şi-aş vrea s-o iau de la-nceput... 

E-atâta lipsă de iubire 
În lumea noastră şi în noi,
Şi-alerg cu lacrimi în privire, 
Să-mi iau iubirea înapoi...

Nesomn

Am ieşit 
să caut primăvara,
când zorii 
îşi scot veşmintele
sub privirile curioase 
ale răsăritului...
Din căuşul palmei desculțe
sorb lacrimile cerului
ce curg 
în răcoarea dimineții...
O rază 
îşi cere dreptul la zâmbet
peste cascade de flori mărunte 
ce-şi leagănă nesomnul
în unduiri feline...
Mă răscoleşte 
parfumul salcâmilor înfloriți,
ce-şi rostogolesc desfrâul
sub freamătul neliniştit
al verdelui crud...
Am ieşit 
să caut primăvara,
când zorii 
îşi scot veşmintele
sub privirile curioase 
ale răsăritului...
Pe firul ierbii merg
să-i aflu urma
în bobul de rouă
ce-şi murmură povestea...

Frământare

De dincolo de măşti vorbesc atâtea necuvinte,
Tristeți flămânde-și urcă veninul în priviri
Se ofilesc în umbră surâsuri necitite,
Când printre şoapte goale te costă să respiri… 

Din zilele ce se topesc rămân doar uşi închise,
Sub plumbu-nsingurării se zbate-un dor nomad,
Când inima-ți prepară un vas de seri ucise,
Ce sublimate-n lacrimi alunecă și cad… 

S-au strâns atâtea ere fără o-mbrățişare,
Iar crinii şi-au drenat sub mări parfumul lor,
Își plânge azi și mierea pierduta ei savoare,
Ni se ascund bătrânii sub scrumul vremilor. 

Visăm la ziua când cuvintele vor trece vama,
Şi-or dispărea-n neant aceste hâde măşti,
Dar până s-o topi sub crucea nopții teama,
Normalitate, ne-ntrebăm pe unde eşti? 

Entre pensamientos

En el naufragio del día
hacia el horizonte,
vagaba una estrella 
por la bóveda azul...
Y caminando vacilante 
en el laberinto de la noche,
la saludo con la mano 
implorando una centella de luz.
Avanzo lentamente, 
perdido entre pensamientos...
Cuando la luna pasea pálidas miradas 
en la oscuridad,
sentado junto al mar,
descanso mi silencio al anochecer.
Las palabras se precipitan en el alma...
Con un toque reconfortante,
desciende lentamente un rayo, 
como despertado del sueño,
disipando mi sombra 
que duerme fatigada...
Entre fragmentos de sueños, 
cuando el viento calla,
entre rayos caídos, 
mi pensamiento se eleva
y el corazón se abre de nuevo a la luz
dibujando en el horizonte 
un nuevo día.

Frânturi de suflet

La ceas târziu, când noaptea-şi cerne clipa solitară,
Şi îmi dezbracă gândul de cuvinte-n freamăt lin,
Se zbate rima-ntre metafore în călimară,
Să toarne din condei pe coală dulcele venin.
Când slova îşi cântă drumul în şoapte-nlănțuite,
Şi-atinge corzi de suflete cu blânde adieri,
Înmuguresc pe ram de gând o mie de cuvinte,
Să mistuie în versuri dulci flămândele tăceri.
S-au rătăcit şi lacrimi prea trudite printre rânduri,
Să spună cu durere-n taină-al inimii oftat...
Suspine, bucurii, speranțe rupte din adâncuri,
Trăiri culese printre ani şi puse la presat...
Atâtea visuri adunate în fiorul blând de primăvară,
În ochii plini de strălucire sau întrebători,
Se risipesc vibrând printre poeme de o frumusețe rară,
Şi ne zâmbesc şăgalnic dintre file uneori.
S-au strâns tristeți şi doruri multe-n vers cu armonie,
Şi sunt atât de multe-n lume că rămâi şocat...
Cuvintele nu se sfârşesc nicicum, oricât s-ar scrie,
De parcă viața-n poezie azi s-ar fi mutat.

Sărutul ploii

Îmi odihnesc tăcerea în picurii de ploaie
Când norii-şi plâng încet tristețile-n amurg.
În şoapta-mi nerostită ascund poveri greoaie,
Sub geana-mi obosită lacrimi repezi curg... 

O tristă simfonie, nelinişti îmi strecoară
În nesfârşitul vals al stropilor grăbiți...
Plouă mărunt în labirint de suflet şi afară,
Şi paşii-mi port tăcut spre nicăieri, cuminți... 

Un foşnet lin se-aşterne în spațiul dintre gânduri,
Ascult uimit durerea dorului vorbind...
Săgeți de foc aruncă un fulger rânduri, rânduri,
De întuneric noaptea-n goană jefuind. 

Las picurii să cadă c-o dulce sărutare,
Solfegiul ploii-mi fuge năvalnic pe obraz,
Iar cerul prea trudit de atâta frământare,
Măcar o clipă ar cere norilor răgaz...

Mi-eşti primăvară

Eşti răsăritul ce sărută zarea,
Eşti boarea fermecată-n asfințit,
Eşti visul ce alungă întristarea,
Balsam îmi eşti în gândul nerostit... 

Eşti roua ce alintă firul ierbii,
Eşti şoapta adierilor de vânt
În zori, când la izvor se-adapă cerbii
Şi se topesc tăcerile-n cuvânt... 

Eşti freamăt blând în inima pustie,
Eşti raza ce mângâie cu senin,
Eşti floarea cu parfum de iasomie,
Prin lan eşti zâmbet proaspăt de carmin... 

Eşti un acord în dulcea melodie
A stropilor ce-mi bat încet în geam,
Un recital în vers de poezie
Născut în mugurii-nfloriți pe ram... 

Eşti seva ce se-ascunde-n frunza verde,
Eşti trilul vesel ce strecoară-n zori
Speranța ce nicicând nu se va pierde,
Eternă simfonie de viori... 

Eşti zborul lin al gândurilor mele
Când se adună norii din târziu,
Şi chiar de-mi par cărările prea grele,
Mi-eşti primavară-n sufletul pustiu...

Kintsugi

Erai cândva un vas de cinste
Ce din vitrină mă privea...
Iar raza soarelui, cuminte,
În străluciri te-nvăluia. 

Dar într-o zi, aşa, deodată,
Un vânt puternic, nemilos,
Ți-a înghițit lumina toată
Şi cioburi te-a făcut pe jos.... 

Apoi, o mână nevăzută
Încet, încet te-a ridicat,
Ciob lângă ciob, unind alături
Din porțelanul delicat, 

Te-a transformat cu măiestrie 
Într-un vas fin, chiar unicat,
Iar rănile cu gingăşie
În fir de aur ți-a legat. 

Şi îmbrăcat acum de gală,
Eşti parcă mult mai elegant...
Nu mai incape indoială
Că eşti de-a dreptul fascinant!

Kintsugi – definiție: https://g.co/kgs/oLx8N4

Ecou de dimineaţă

În zori, când soarele timid sărută zarea
Cu raze de lumină în priviri,
Iar valul obosit, abia frământă marea,
Răzbat chemări la viață din sclipiri. 

Prin lanul înverzit aleargă tandru vântul,
Torcând cu freamăt lin, ca un fior,
Şi prin păduri răsună iară vesel cântul,
În murmurul prea dulce de izvor... 

Şi se deschid ferestre larg către lumină,
Natura se trezeşte-n tril voios,
Se-alintă mugurii pe ramuri în grădină,
Se prind în dans petalele pe jos... 

Parfum de flori pe câmp îmbie iar la viață,
Vin glasuri de copii din depărtări,
Răsare dinspre cer o mândră dimineață,
Speranțe noi presară pe cărări... 

Cu tine-n gând

În simfonia lină a stropilor de ploaie
Se-aude murmurul ierbii crescând...
Şi sub povara nopții cu pleoapa ei greoaie,
M-aşez tăcut la geam cu tine-n gând. 

În clipa netrăită ce-şi picură durerea,
Şi-n şoapta nerostită-ascund tăceri...
Te caut printre doruri să-ți simt iar mângâierea,
Cu blânde adieri de primăveri... 

Şi-s jefuit de lacrimi, iar picurii de ploaie
Nu contenesc în sufletu-mi pustiu,
Adorm printre suspine, sub geană-mi curg şuvoaie,
Dar îmi renaşti în vise dulci târziu... 

Şi mă trezesc când zorii în straie de lumină
Strecoară raze calde din senin,
Iar glasu-ți blând şopteşte aproape în surdină:
Când tu mă chemi, chiar de-s furtuni, eu vin!

Zumzet de albine

(Pentru copii)
S-a oprit din zbor pe-o floare
peste-al câmpului covor,
lângă apa curgătoare,
chiar aproape de izvor,
o albină jucăuşă
sub parfum îmbietor,
fredonând aşa ghiduşă
un acord în sol major.
Cu priviri iscoditoare,
caută în jur de zor
dulci arome spre gustare,
cu miros seducător.
Urmărind cercetatoare
şi gândind ca n-are spor,
se poneşte iar să zboare
după ajutor.
Mai târziu, cu nerăbdare
se întoarce în ogor,
aducând din depărtare
zumzet de albine-n cor,
să culeagă fiecare
sub un soare arzător,
din aromă şi culoare,
împreună mai cu spor.
Iar apoi către-nserare,
se îndreaptă toate-n zbor
spre odihnă, la culcare…

Noaptea vine-ncetişor…

O clipă suspendată

Ninsori de amintiri
Colindă la fereastră
Cu line unduiri
În zbor spre zare-albastră. 

Acasă, lângă foc,
Petrec cu ochi de ceară,
Cum sănii îşi fac loc
Printre nămeți, pe-afară. 

Şi ninge un fior
Pe tâmpla mea căruntă...
Plecăm cu pas de dor
Din viața asta scurtă... 

Prin mânăstiri în zori 
Bat clopote-n surdină,
Pier clipele-ntre nori
Ucise fără vină. 

Căci viața-i un suspin,
O clipă suspendată,
Trăită sub destin
În veşnicia toată.

Zvon de primăvară

Şi s-au întors cocorii,
Şi macii ne zâmbesc,
S-au pus pe fugă norii,
Spre zare se grăbesc... 

Şi fluturii dansează,
Râd mugurii pe ram,
Şi soarele lansează
Săgeți de foc prin geam... 

Şi gheața se topeşte,
Dispare din decor,
Pe cer de-abia pluteşte
Din când în când vreun nor... 

Şi zvon de primăvară
Cu adieri de vânt
Răsună iar pe-afară
În vesel joc şi cânt... 

Şi-n suflet se-mpleteşte
Acelaşi tainic dor,
În inimă-ncolțeşte
Al dragostei fior... 

Şi totul prinde viață,
Şi visele-nfloresc
Din zori de dimineață,
Şi simt că iar trăiesc...

Suflet încărunțit

Amurgul își întinde aripa însângerată
peste ziua fără vină.
Printre amintiri înghețate
suflă vântul a jale.
Anii,
fug ca nişte sănii,
mistuite
de flăcările asfințitului.
Privesc în urmă,
înaintez ostenit
prin labirintul 
în care am pierdut cheia timpului.
Îmi caut drumul spre casă
la răscruce de Eden.
Rătăcesc, murmurând
solfegiul vieții
pe aleile trecutului.
Din sufletul confuz,
lacrimi întârziate 
cad în oceanul morții.
Atâtea lucruri dansează
între zori și noapte ... 

Frig polar. 

Înaintez în delirul nopții...
Caut un negustor
să-mi vând tristețea,
pe o clipă de visare...

Inimă pustie

Mi-am împletit din gânduri azi, cu nostalgie,
Cărări de dor spre anii de demult.
În inimă se zbate-o clipă prea pustie,
Cu tresăriri de şoapte şi tumult... 

Mă-ntorc încet, tăcut, pe drumul de-altădată,
În prag pe mama nu o mai zăresc,
Tărâmul cald, de vis, ce m-aştepta odată,
În amintire-acum îl retrăiesc... 

Mi-e dor de satul vechi, cu coame verzi, abrupte,
De boarea ce-o simțeam în asfințit...
Sunt vise dulci ce dintr-un basm parc-au fost rupte
Şi risipite-n clipa ce-a pierit... 

Cu pasul ostenit de trista-nsingurare,
Când lacrimi nu mai sunt de-atâta plâns,
M-aşez pe-aceeaşi prispă şi absența-ți doare,
Câte trăiri cu tine-aici am strâns...

O, cât de mult aş vrea în pragul casei, mamă,
Să mă priveşti cu ochii tăi senini,
S-aud din nou cum glasul tău în zori mă cheamă,
Cu mângâieri durerea să-mi alini... 

E-aşa de tristă lumea asta fără tine,
Te port mereu în suflet c-un fior...
Să-ți spun cât te iubesc, cuvinte-s prea puține,
Mi-e dor de tine azi, mi-e-aşa de dor...

Zâmbet de primăvară

La răscrucea dintre vremuri,
adieri de vânt polar,
bat în geam
şi se avântă-n depărtări.
Apoi dispar...
Peste deal, din flori mărunte,
un covor s-a aşternut.
Geru-şi strânge pleata sură
şi se face nevăzut.
De sub nea, timid, răsare
ghiocelul alb, curat,
să-l păstrez apoi cuminte
printre file la presat.
Peste lac, câte un nufăr,
zgribulit, zâmbeşte iar.
Din târziu, c-o mângâiere,
raze calde-acum răsar.
Ca un vers de poezie
prins în piept cu fir de dor,
s-a-mpletit cu nostalgie,
martie-ntr-un mărțişor.
În fiorul ce se-ascunde-n
firul ierbii cu oftat,
primăvara se întoarce
printre noi,
nu ne-a uitat!

Ce-ar fi…

Ce-ar fi lumea fără tine, fără zâmbetu-ți senin,
Fără vraja mângâierii ce alungă-orice suspin...
Ce-ar fi lumea fără visul ce se naşte-n nopți târzii,
Când atingi cu-o tresărire corzi de suflet prea pustii...
Ce-ar fi lumea fără dorul ce aprinzi în suflet lin,
Ca o blândă adiere-n albul cupelor de crin...
Ce-ar fi lumea fară glasu-ți ca un murmur de izvor,
Ca o dulce melodie, ca un vers răscolitor...
Dacă-n lumea asta rece,-n noi, iubirea n-ai sădi,
Ca o noapte fără stele lanul inimii ar fi.
Ce-ar fi lumea azi, femeie, dacă tu n-ai exista?
Tot parfumul şi culoarea florilor, ar dispărea!

Acasă

Acasă e acolo unde este mama,
Cu părul nins de vreme, stă în prag... 
Din vechi trăiri îşi țese-acum năframa,
Şi toarce-n gând un dor nestins, pribeag. 

Acasă e acolo unde ea aşteaptă
Cu zâmbet cald, târziu în asfințit,
Când pasul ostenit încet mă poartă,
Pe unde amintirile au amuțit. 

Acasă e acolo unde plânge dorul,
Cu răscoliri de suflet şi tumult,
Şi parcă simt adânc şi-acum fiorul
Ecoului chemării de demult. 

Acasă e acolo unde este mama,
Un trandafir ce n-are nici un spin,
În ochii ei privesc şi îmi dau seama
Că îmi alină orişice suspin. 

Acasă-i locul unde-abia aşteaptă
Cei mici să se-ntâlnească iar la joc,
Când tata după truda zilei se îndreaptă,
Să stea cu ei o clipă la un loc. 

Acasă e acolo unde stau bunicii
La gura sobei depănând poveşti
Cu glasul lor şoptit, s-adoarmă pruncii...
Şi să tot stai s-asculți şi să-i priveşti. 

Acasă ne-aşezăm la masa împăcării,
Nu-i loc de ceartă, nici de întristări.
De ne-am greşit, se lasă tot uitării,
Chiar dacă-s ne-nțelegeri uneori. 

Acasă, doar acasă-i leagănul iubirii,
E locul cald, în care am crescut,
Un colț de cer ce nu-l pot da uitării,
Spre care-acum mă-ndrept din nou tăcut. 

Acasă este locul unde voi ajunge
Curând, şi voi uita tot ce-a durut,
Iar lacrima trudită n-o mai plânge 
Atâta dor ce-n suflet am avut. 

Primăverile nu mor

Primăverile nu mor
Stau ascunse în visare
Şi se-ntorc apoi cu dor
La chemare. 

Ning petale de salcâm
Pe aleile iubirii
Înfloresc din nou pe drum
Trandafirii. 

Printre ramuri ne zâmbesc
Mugurii-mbrăcați de gală
Haine albe îşi croiesc
Cu sfială. 

Raze calde dispre cer 
Scaldă zarea în lumină
Soarele-i acum străjer
În grădină. 

Valsul florilor pe câmp
Adieri în gând strecoară
Cu şoptiri de freamăt blând
Către seară. 

Vântul leagănă în zbor
Puful alb de păpădie
Şi aşterne-ncet covor
Pe câmpie. 

Primăverile nu mor 
Se ascund prin ani şi vreme
Şi răsar apoi cu dor
Din poeme.

Cât mai am mamă…

Cât mai am mamă, sunt copil,
Dar azi privesc cum se duc anii,
Iar ea devine-un vas fragil,
Pe tâmplă-i înfloresc castanii... 

Cât mai am mamă, mai am rost,
Iubirea ei îmi dă putere,
Mi-e mângâiere şi-adăpost,
Când uită de a ei durere. 

Cât mai am mamă, am un drum,
Mă-ntorc pe el cu nerăbdare,
Căci viața trece, ca un fum....
Şi-ascult şi azi a ei chemare. 

Cât mai am mamă, mai am dor,
Şi port în suflet dulcea-i şoaptă,
Iar sfatu-i cald, ca un fior,
La ceas târziu mereu mă poartă. 

Cât mai am mamă, sunt bogat,
Aş da oricât, chiar viața toată,
Ca glasu-i blând, prea minunat,
Să nu se stingă niciodată. 

Popas de gând mi-e inima,
Scăldat în vers de poezie,
Ascultă Doamne ruga mea,
Şi mută-i casa-n veşnicie!

Zbucium

În orice om se-ascunde acelaşi dor de viață
Dar anii plini de zbucium aleargă nemilos.
Priveşte înainte! Păşeşte cu speranță!
Chiar de e drumul aspru, trudit şi-anevoios...
În orice om se zbate un vis spre împlinire,
Dar aripa-i se frânge, şi parcă uneori,
Nici cerul nu mai cerne un strop de fericire,
Iar visul piere-n noapte, se pierde printre nori.
„În orice om o lume își face încercarea”
Durerea plânge-n taină sub mângâieri de gând
De-ai obosit şi-n suflet te-apasă întristarea,
Ridică iar privirea! Nu renunța nicicând!
În orice om vibrează pe-a sufletului coardă,
Cu tresăriri iubirea-n al inimii senin.
Se scurge-ncet şi totuşi rămâne-n gând curată
Povestea ce-a fost scrisă cu zâmbet şi suspin.

Mai lasă

Mai lasă-mi zilele înseninate,
Să-ți pot zâmbi cu soare în priviri,
Pierdut în ochii tăi, mă porți departe,
Surâsul tău renaşte-n noi trăiri...
Mai lasă-n gândul meu o primăvară,
Parfumul tău, în serile pustii,
Iar clipa fermecată să nu moară,
Să nu se risipească-n zori de zi...
Mai lasă-mi adierea dimineții,
Şi fă-mi din chipul tău un răsărit,
Atinge-mi sufletul cum fac poeții
Cu vers şi şoapte line-n asfințit...
Mai lasă-mi mângâierea când mă doare
Absența ta, iar paşii-mi sunt prea grei,
Căci fără tine nu mai sunt în stare
Să hoinăresc pe vechile alei...
Mai lasă clipa să îmi umple visul
Când zac sub pleoapa nopții ațipit,
Opreşte-n loc din alergare timpul,
Iubirea s-o ascund în infinit.

Reverie

„Când mă atingi eu mă cutremur,
Tresar la pasul tău când treci”
Iar şoapta-ți blândă ca un murmur,
Croieşte-n sufletu-mi poteci.
Sub mângâierea-ți de mătase
Se-alintă dorul meu flămând.
Priviri şăgalnice, duioase,
Dorințe dulci mi-aştern în gând.
La pieptul tău m-ascund în noapte,
Mă pierd în ochii tăi cuminți,
Pe buze-ți torn săruturi coapte,
Târziu, cu-mbrățişări fierbinți.
Arome dulci de iasomie,
În părul tău se împletesc.
Cuprins de-a clipei reverie,
Îți mângâi chipul îngeresc.
Sub geana serii, în tăcere,
Adormi încet pe brațul meu...
A fost un vis? Doar o părere?
Aievea eşti? Sau greşesc eu?
N-aş vrea să pleci, mai stai cu mine,
Rămâi aici să-mi fii mereu
Luceafăr blând în nopți senine,
Şi în furtuni un curcubeu!

Aşteptare

La masa tăcerii
îmi odihnesc necuvintele.
Au înflorit salcâmii pe aleile gândului.
În jocul umbrelor străine
număr petalele
căzute în oftatul pământului...
Te simt în parfumul
ce-mi răscoleşte dorul.
Cu palme de suflet îți ating surâsul
plecat să se plimbe
pe potecile de altădată.
Liniştea muşcă din ecoul paşilor
pe strada pe care umbrele noastre
se plimbau cândva.
Te caut în prezentul pornit către mâine
cu aripi deschise
să-şi scrie povestea zborului.
Au înflorit salcâmii 
în suflet desculț.
Primăvară...

Dor de primăvară

Te caut în firul umed al ierbii,
În verdele-ascuns trezit din visare,
Când soarele-alungă viscolul iernii,
Şi zilele în calendare. 

Te simt în dansul petalelor albe
Gătite în straie de sărbătoare,
În muguri ce-aşază pe ramuri salbe
De flori, cu parfum şi culoare. 

Te-ascult în trilul ce-mi leagănă clipa
Când zorii strecoară-ntre neguri lumină,
Iar vântul şi-ntinde spre ceruri aripa
În zboru-i spre zarea senină. 

Ecou de speranță răsună pe-afară,
În suflet din nou iubirea-ncolțeste.
Un zvon de viață din ceruri coboară,
Şi-nghețul se-mbracă să plece. 

Te caut în lanul ce-și scutură macii,
Te-ascult în murmurul lin de izvor,
În frunza ce iar înveşmântă copacii,
De tine, primăvară, mi-e dor!

Vraja nopții

"Între ziduri, printre arbori ce se scutură de floare"
Umbre reci se furişează cu priviri impunătoare...
Dinspre zare cornul sună, norii negri se adună,
Ceru-nveşmântat în plumb, fulgeră şi tună.
 
Din târziu şi-nsingurare nasc iluzii călătoare
Aruncând săgeți de lună printre stele căzătoare.
Şi în freamăt de furtună, tot ținându-ne de mână,
Hoinărim prin noaptea rece împreună.
 
Cu privirea-i de mătasă, luna, palidă crăiasă,
Risipeşte de departe printre ramuri ceaţa deasă.
Lângă lacul adormit sub o salcie pletoasă, 
Se-odihneşte liniştit ostenitul dor de-acasă.
 
Dar deodată-n depărtare, dinspre neguri iar răsare
Blând luceafăr de lumină desenând spre noi cărare.
Şi cuprinşi în vraja nopții ne-mpletim poteci din şoapte,
Către-albastrul necuprins pribegind în noapte. 

Poteci peste vreme

Se aud paşi pe potecile timpului.
Ecoul copilăriei se opreşte la poarta amintirilor...
Îmi bate în piept fiorul întoarcerii
pe cărările jocului de-a v-ați ascunselea
pe ulițele satului
unde au îmbătrânit demult umblările. 
Îmi curg în suflet
dorințe exilate în trecut.
Îmi cuprind tăcerea în mâini
şi acopăr cu ea
strigătul veseliei de altadată.
Dar dorul de demult
mă ține în melancolie cufundată
şi poarta spre ce-a fost
de-acum e încuiată. 

Valsul toamnei

Mă ascund în lacrimi ce se preling uşor
pe fereastra inimii
privind frunzele ce dansează
valsul toamnei
în zborul lor spre altundeva.
Plouă mărunt.
Adorm în brațele timpului
ce îşi toarce amintirile
în liniştea serii.
Cioburi de paşi mă trezesc...
Visarea cerne gânduri 
țesând pe portativul vremii
povestea culorilor ruginii.
Plouă mărunt.
Cuprinsă de melancolie mă întreb:
Cum aş putea să opresc în taină timpul
prezentului ce-şi schimbă anotimpul? 

Un abur sunt

"Nu credeam să-nvăț a muri vreodată"
Viața trece iute, doar un abur sunt,
Şi cuprins aici, în a vremii roată,
Timpul cerne clipe dinspre cer mărunt.
 
Sunt un călător printre ani si vise
Amintiri plecate-mi hoinăresc în gând
Se grăbesc spre seară zilele ucise
Clipa suspendată se topeşte-n vânt.
 
Şi din necuprins se aud ecouri
Sunt o adiere, doar un abur sunt
Dinspre ieri răsună tainice acorduri,
Iar în piept îmi arde-un dor cărunt.
 
Parc-aş vrea să zbor, să m-avânt departe
Din nemărginire să îmi țes veşmânt
Dar încătuşat rătăcesc în noapte 
Abur trecător sunt pe acest pământ... 

Alma gris

El crepúsculo extiende su ala ensangrentada
sobre el día sin culpa.
A través de recuerdos congelados,
el viento sopla de luto.
Los años,
se escapan como trineos,
consumidos 
por las llamas del atardecer.
Miro atrás,
avanzo agotado
por el laberinto 
donde perdí la llave del tiempo.
Busco el camino hacia casa
en la encrucijada del Edén.
Deambulando, murmullo
el solfeo de la vida
por los callejones del pasado.
Desde el alma confusa,
caen lágrimas tardías 
en el océano de la muerte.
Tantas cosas bailan
entre el amanecer y la noche...
 
Frío polar.
 
Avanzo en el delirio de la noche,
Busco un mercadero
que compre mi tristeza,
por un momento de ilusión... 

Melancolie

Văd cerul lan albastru sădit cu grâu de stele”
Lumina se ascunde sub pleoapa nopții grele.
Un susur se aude pe ramuri întristate,
Te caut cu durere prin vise reci, uitate.
 
Te strig prin întuneric cu buze tremurânde,
În sufletu-mi aleargă păreri de rău flămânde,
Un ger îmi plânge-n noapte încet, ca o părere,
Şi mă-nvelesc cu şoapte, cuprins de grea tăcere.
 
Te chem printre suspine să-mi mângâi întristarea,
Din răscoliri de gânduri respiră neuitarea,
Fiorul amintirii cu umbre reci m-atinge
Căci dorul după tine în suflet nu se stinge. 

Ninge ca-n povești

Ninge feeric
Ca-n poveşti...
Ziua se-aşează în genunchi.
Decupat din întunericul norilor
Vântul îmi leagănă gânduri cenusii 
Cu simfonii astrale
Pe clapele albastre ale cerului
Printre resturi de vise.
Umbre înfometate înghit cu nesaț 
Rămăşițe de lumină
Gonite desculțe pe aleile nopții.
Cuvintele se scaldă în albia tăcerii
Dezbrăcate de sens 
Sub înghețul imaginației.
Pământul îşi ține respirația
Nedorind să tulbure
Somnul pietrelor...
I-aş smulge nopții visele furate înapoi,
Să mă-nvelesc cu ele
Sub mângâierea fulgilor de nea
Ce nu contenesc sa cearnă 
Sclipiri din grădinile cerului...
Ninge feeric,
Ca-n poveşti,
Ninge cu nuferi de zăpadă,
Ninge... ninge...

Mi-e dor

La ceas de zbatere 
între-ntuneric şi lumină
cutreier amintirile 
încătuşate în acolada timpului
de zăvoarele vremii...
Undele zilelor jucăuşe ale copilăriei
îşi ondulează alungirile 
stârnind în colbul sufletului
nostalgia întoarcerii.
Dar sunt înlănțuită-aici, departe, 
printre ani...
şi parcă-s jefuită de clipele plecate...
Încet, în spațiul dintre gânduri,
colind prin abur de trecut,
dar mă opresc din drum să mai măsor
şi ziua care vine.
Mi-e dor de anii de demult,
mi-e dor, 
mi-e dor de-atunci,
mi-e dor de mine... 

Și dacă te cuprinde-un dor…

Şi dacă te cuprinde-un dor
De-a ta copilărie
Întoarce-te iar în pridvor
Pe ulița târzie...
De-ai vrea să fii din nou copil
S-alergi pe-afară fluierând
Să zburzi sau să te-aşezi tiptil
Privirea mamei măsurând
Coboară iar pe-aceeaşi stradă
Cu-atâtea amintiri
Din colbul serilor de vară
Renasc în tine dulci trăiri...
Şi dacă te cuprinde-un dor
De-atunci, de-al dimineții răsărit 
Pe când bunica iți cerea un ajutor
Şi mirosea a ploaie sau a fân cosit,
Aleargă iară la izvor în zori de zi
Sau mergi să bei de la fântână,
Pe-aceeaşi bancă să te aşezi şi-oi auzi
Ecouri dinspre ieri de voie bună...
Şi dacă te cuprinde-un dor
De serile cu lună
Când câinii tot lătrau de zor
Târziu în noapte pe la stână
Aprinde lampa cu lumina ei plăpândă
Şi focu-n vatra vremii să trosnească
Din scânteieri răsare-o rază blândă
Nestinsul dor să-ți potolească.
Şi dacă te cuprinde-un dor
De zile de altădată
Să-ți aminteşti că totu-i trecător
Şi să te bucuri azi de clipa ce ți-e dată.
Căci tot ce-a fost cândva
S-a scurs încet în noapte
Un vis frumos rămâne-n amintirea ta
Încătuşat departe... 

Iarna

 Peste dealuri zgribulite 
 Peste frunze obosite
 A venit neaşteptată
 Iarna dintr-odată. 
 
 Gerul îi croieşte-n grabă
 Din nămeți o rochie albă
 Chiar şi zarea-ntunecată
 E-nghețată. 
 
 Soarele curând coboară
 Repede se face seară
 Vântul plânge pe la poartă
 Noaptea toată. 
 
 Ninge-n suflet cu visare
 Gânduri noi se nasc în zare
 Peste tot răsar din ceață
 Flori de gheață. 

Pași prin clepsidra timpului

Clipele se scurg iremediabil
în clepsidra vremii.
Sunt doar un bob de nisip
în Univers,
un suspin între cer şi pământ
ce se stinge în freamăt de vânt...
Cine ar putea să schimbe
târziul zilei de azi,
prinzând în fugă 
prea puținul timp
ce-a mai rămas?
Îmi caut seninul, 
vreau aripi să zbor
dar nu sunt decât 
un abur trecător... 

Suflet înghețat

Aud paşii timpului
în scurgerea lui 
prin venele pământului,
şi vântul plânge 
risipind suspine pe la porți...
De înghețul inimii 
ce-ncătuşează dorințe troienite 
printre vremuri,
se moare încă absurd.
Întind mâna 
să cuprind raza de soare 
ce mă invită timidă 
la visare...
Apoi o-mpart pe la ferestre,
s-aprind cu ea pe rând
calde lumini 
la fiecare.
Cer timpului plecat 
să mă învețe
cum să topesc ghețarii inimii.
Iar el răspunde simplu:
"Cu blândețe!" 

Dimineți troienite

În revărsatul zorilor, 
prin proaspăta lumină 
a dimineților de decembrie, 
se plimbă gerul 
căutând să cuprindă 
cu mâini tremurânde 
razele fragile ale soarelui 
ce se alintă timid 
în încercarea lor 
de a trezi nămeții adormiți. 
Ziua îşi deschide pleoapele
ridicându-şi privirea 
să primească săgeți de lumină
trimise să mute umbrele,
aducând în locul lor 
zâmbetul senin al cerului. 
În suflet,
se răscolesc zăpezile
topindu-se uşor 
sub respirația caldă a bucuriei 
că se naşte-o nouă zi. 

Buchet de gheață

Am ieşit să culeg toate florile zăpezii
în zorii zilei
când mijeşte soarele-amorțit...
Şi rătăcind prin gerul viscolit de gânduri
Fug umbre în culori de plumb 
pe malul încă adormit.
Din fântâna dorințelor se-adapă clipele
alergând să-mi mute dorul 
spre un alt țărm...p
Lumina îşi cerşeste raze calde
iar valurile mării rând pe rând
se unduiesc în zare,
ecou dinspre adâncuri aducând...
Cuprinsă în a dimineții contemplare
n-am observat cum clipele-au trecut
iar florile-mbrăcate-n nea,
scăldate în sclipiri de soare,
uşor au dispărut...
Dar nu-i nimic, 
răsare-o nouă dimineață,
şi am să ies din nou,
să-mi împletesc 
din hoinăritul meu prin viață
buchet din flori de gheață. 

Mă-ntorc la Betleem

Sub privirile întunecate ale nopții
ce mângâie cu umbrele ei 
târziul adormit,
cerul îşi coase veşmânt de sărbătoare.
O stea misterioasă 
plimbă sclipiri de foc 
pe bolta infinitului,
aruncând săgeți de lumină 
până la noi.
Vântul îşi scutură pletele desăvârşite
aducând zvon de iubire 
din nemărginit. 
Cerul ninge speranțe...
Din depărtări, prin spații siderale,
se-aude-un cor de îngeri 
în armonii astrale,
vestind că pe pamânt a coborât
un Prunc din cer...
Din colțul meu de univers,
în deznădejdea nopții 
ce mistuie trecuturi,
privesc cu ochiul obosit 
de-atâta aşteptare,
la steaua ce cu raza ei 
îmi desenează-ncet,
spre Betleem cărare...
Şi parc-aud cum se-mpletesc 
din neguri şoapte şi chemări...
Prin fața mea,
trec magii şi păstorii-n grabă
vestind că S-a născut Mesia,
că S-a-ntrupat al cerului Cuvânt.
Nu mai e loc de îndoială,
e sărbătoare astăzi pe pământ!
Pornesc şi eu în urma lor
trezită ca din vis...
Şi-aş vrea să zbor, 
s-ajung până staul,
să mă închin cu daruri Pruncului divin...
Deodată, steaua s-a oprit cuminte, 
şi-o altă rază caldă a trimis 
să-mi lumineze pasul,
şoptindu-mi că e vremea 
să îmi pregătesc popasul,
că am sosit la iesle, 
unde-a coborât umil Isus...
Dar parcă întristarea mă cuprinde,
şi nu-nțeleg...
pentru Mesia cel promis, 
nu s-a găsit 
un loc mai cald de poposit?
Chiar nici un om 
în noaptea rece
în casa lui nu L-a primit? 
Mă-ntorc şi azi la ceas târziu
cu pas grăbit spre Betleem
deşi am pribegit atâta timp,
şi-aşa departe...
Din inimă o iesle caldă-i fac
Nu vreau să îl mai las afară-n noapte... 

O nouă filă-n calendar

O filă albă s-a desprins
Venind din veşnicie
Condeiul meu plin de visări
A început de zor să scrie.
Şi i-am şoptit:
Nu alerga, sunt clipe multe înainte
Păstrează pentru mai târziu 
Fermecătoarele-ți cuvinte!
În graba lui, fără oprire
Şi urmărind cam tot ce fac
A aşternut pe rând frumoasele-mi trăiri
Ca să rămâna-n calendar
Ca amintire peste veac…
Abia spre seară s-a oprit
Spunându-mi cu mirare
Că soarele s-a rătăcit
Alunecând încet în zare.
Şi obosit de-acum condeiul meu
de-atâta alergare
Se odihneşte liniştit
În timp ce prima zi din an
Se duce la culcare... 

În căutarea fericirii

Ce este fericirea? M-am întrebat cândva...
Pribeag prin astă lume, mă tot gândeam aşa:
Cât ar putea să coste? Se poate cumpăra?
A întâlnit-o-n cale vreodată cineva?
 
Am rătăcit departe un timp fără răspuns..
Priveam atent la toate. Unde s-o fi ascuns?
Tot ce-ntâlneam în viață nu îmi era de-ajuns.
Să fie vreo himeră, vreun vis de nepătruns?
 
Am căutat prin piețe, prin orişice ungher,
În raza de lumină, în luna de pe cer,
Dar n-am aflat niciunde vreun semn sau vreun reper...
Şi mă simțeam adesea prea trist şi prea stingher.
 
Cu geana-mi obosită şi încă mai visând,
Spre asfințitul vieții, cu-acelaşi dor în gând,
Apare dintr-odată, la pieptul meu o strâng,
„În ochii fericirii mă uit pierdut și plâng”.
 
Apoi printre suspine, încet am întrebat:
Chiar te-ai ascuns de mine? Atât te-am aşteptat!
Eram chiar lângă tine, îmi spuse cu oftat,
Dar nu priveai spre mine, şi nu m-ai observat... 

Aș vrea

Aş vrea să zbor până la tine
Cu aripi de nemuritor,
Să-ți fiu în nopțile senine
Luceafăr blând, ocrotitor.
 
Aş vrea să fiu o simfonie,
Să te trezeşti cu mine-n gând,
Să-ți țes din vers o poezie,
Să-ți satur sufletul flămând.
 
Aş vrea să fiu o mângâiere
Cu-atingere de catifea,
Să-ți fac un cântec din durere,
Să-ți cern lumină dintr-o stea.
 
Aş vrea să fiu o tresărire
În pieptul tău, un dor aprins,
Un vis ascuns în nemurire,
Ori suspendat în necuprins...
 
Aş vrea să fiu izvorul rece,
O oază verde în pustiu,
Nicicând fântâna să nu sece
Şi suferința să ți-o ştiu.
 
Aş vrea să fiu o adiere
S-alerg prin păru-ți mătăsos,
Să fiu iubirea ce nu piere
În val de mare nemilos...
 
Aş vrea să fiu o dimineață 
Să-ți mângâi chipul prea frumos,
Veşmânt cusut cu fir de viață
Să-ți pun pe umeri călduros.
 
Aş vrea să fiu o floare rară
Parfumul meu să-ți daruiesc,
Să fiu zefirul dinspre seară,
În şoapte dulci să te-nvelesc.
 
Aş vrea să-ți cumpăr viitorul
Covor ți-aştern din amintiri,
Să nu mai ştii ce este dorul,
Să nu mai guşti dezamăgiri.
 
Rămâi aici, mi-e-aşa de bine,
Să-ți sorb iubirea din priviri,
Să-ți fiu popas printre suspine,
Să ningă peste noi trăiri.... 

Clepsidra vieții

Sărmane om, alergi prin viață
Tot căutând să-ți faci un loc
Şi-un nume bun, cu importanță, 
Dar drumul nu-i uşor deloc...
 
Copil de eşti, îți faci din vise
Poteci pe care-apoi păşeşti
Spre culmi mărețe, neatinse,
Din goana ta nu te opreşti...
 
Priveşti uimit cum vremea zboară
Şi ai ajuns ce ți-ai dorit.
Dar drumul urcă şi coboară,
Şi visul pare ne-mplinit...
 
Şi-aşa, încet, se scurge timpul,
Aleargă iute spre apus.
Şi-alergi şi tu mereu cu gândul
La vremurile ce s-au dus...
 
Târziu, spre asfințitul vieții,
Când aripile ți s-au frânt,
Tânjeşti la anii tinereții,
Dar totu-i goană după vânt...
 
Se-aude-un vaiet de vioară
De-acum păşeşti uşor, tăcut...
Prea repede se face seară
Şi-ai vrea s-o iei de la-nceput. 
 
Cărarea vieții nu e dreaptă,
Treci valuri, şi furtuni, şi ploi,
Trăieşte clipa ce ți-e dată,
Căci nu se-ntoarce înapoi.
 
Aleargă timpul fără milă,
Clepsidra iată, s-a golit.
Ți-ai scris a vieții tale filă,
Sărmane om, prea ostenit...

Veşmânt de visător

“A noastre visuri cad pe rând și mor”
Se pierd în adierile de vânt.
Cum aş putea să stau în calea lor,
Să prindă iarăşi aripi zborul frânt?
 
În unduiri se valuri se topesc,
Lăsând în urmă suflet pustiit.
Cum aş putea din drum să le opresc?
Să le-ancorez pe țărm de neclintit...
 
În vers de poezie le-aş muta,
Adăpostite de furtuni sau ploi
Şi nimeni n-ar putea să mi le ia,
Căci s-ar întoarce singure-napoi.
 
Dac-aş putea, le-aş strânge-ntr-un buchet,
Sau le-aş sădi cumva în vreun ogor,
Să-nmugurească tainic, în secret,
Şi-apoi să-mi fac veşmânt de visător.
 
 

Regăsire

Ne-am întâlnit la ceas de seară
Sub ramul verde de măslin,
Când luna rece, solitară, 
Ne urmărea cu ochi străin...
 
Cu pași timizi, cu glas de şoaptă,
Te-ai strecurat încet, tăcut,
Cu fața-ți blândă, minunată
Ca într-un vis mi-ai apărut.
 
Cu gene lungi, şi ochi de înger
Furtuni în suflet mi-ai turnat,
Iar noaptea deasă, cu un fulger
Cărări spre noi a presărat.
 
Arome dulci de iasomie,
Un roi de gânduri îmi trezesc,
Şi-un dor aprins îmi reînvie,
La pieptul tău să m-odihnesc.

Vis

Pe undeva, pe-un colț de cer,
Alunecând cu pas stingher,
Umblam pe creasta unui vis
Hoinar prin beznă, în abis...

Părea că-n raza de lumină
Se contura ca o grădină...
Şi-un înger alb cu glas şoptit 
Chiar lângă mine s-a oprit.

Eu am privit la el uimit
Cu gest uşor nedumerit:
Ce faci aici? - am rupt tăcerea -
În aripi ți s-a frânt puterea?

El mi-a făcut încet un semn...
Eu îl priveam cu ochi nedemn.
Uitându-se în ochii mei,
Căzut din ceruri, dintre zei,

Mi-a spus atunci: m-am rătăcit,
Sunt acel înger răzvrătit.
Şi-am coborât aici la tine,
Ca un rebel, printre ruine...

Cu teamă-n glas, încet i-am zis:
Eu m-am pierdut prin Paradis...
Pe geana-mi tristă, ațipită,
Se scurse-o lacrimă trudită.

Priveam cu jind şi de departe
Grădina mea cu fructe coapte...
M-am depărtat prea mult, e drept,
Un dor nestins mă doare-n piept...

Am tresărit în visul meu,
Strigând atunci spre Dumnezeu.
Aş vrea sa zbor, să mă ridic,
În Univers nu sunt nimic!

Vreau să mă-ntorc, dar nu ştiu cum,
M-am poticnit aici pe drum...
Cu pas greoi şi ostenit,
Din mers o clipă m-am oprit.

Din răsărit, un fulger alb
M-a-nvăluit cu-al zilei fald.
Apoi, un glas din nemurire
Îmi spuse-n taină cu iubire:

Ridică-te, Eu sunt cu tine,
Dă-mi mâna şi-o să-ți fie bine...
Încet, încet, m-am ridicat
Simțindu-mă prea vinovat.

Cum am putut să plec prin noapte
Atât de singur şi departe?
Am rătăcit însingurat
Pe un tărâm străin, uitat...

Dar orizontul se desface
Şi-o rază blândă loc îşi face.
Mă-ntorc acum spre-acea grădină 
Condus de raza de lumină.

Păşesc tăcut şi cu sfială,
Tot regretând a mea greşeală...
Şi undeva, în depărtare,
Se-aud cântări de sărbătoare,

Alai de îngeri mă aşteaptă 
În haine albe, chiar la poartă.
Întors ca fiu rătăcitor,
Veşmânt îmi țes cu fir de dor,

Din stele mii şi flori mărunte,
Coroane albe-mi pun pe frunte.
Şi mă invită-apoi la masă,
Şi-mi spun că sunt din nou acasă...

Din vis deodată m-am trezit
Şi-ncet o rugă am rostit:
Părinte sfânt, când vei veni
Pe norul alb, din veşnicii,
Să mă îmbraci în nemurire,
Să-mi fii popas spre mântuire!

Se sting poeții

– pamflet –

Decît să scriu la versuri, mai bine-aș bate toba”
Puțini sunt cei cu carte, să-mi înțeleagă vorba.
Căci lumea e grăbită, aleargă-n disperare,
Se pierde timp pe Facebook sau la televizoare...
 
Azi tinerii se-adună din zori şi până-n seară
Să spună bancuri, glume şi vorbe-aşa-ntr-o doară...
N-au timp să se aşeze din carte să citească,
Iar slova ce-a fost scrisă azi stă să ruginească.
 
Decât să scriu poeme, să stea la naftalină,
Mai bine merg la ocnă sau mă cobor în mină.
Se sting pe rând poeții în linişti şi uitare
Iar versul lor se pierde încet în nepăsare.

Te-aştept

Poet iubit, la ceas de seară,
Când totu-n jur a amuțit,
Iar salcia de-odinioară
Priveşte lacul liniştit,

Când somnoroase păsărele
La cuib în noapte s-au oprit,
Coboară iarăşi dintre stele,
Luceafăr blând, în asfințit!

Te-aştept la poarta din grădină,
Pe lângă plopii fără soț,
Pe unde raza de lumină
Pătrunde tainic, ca un hoț...

Să ascultăm cum plânge vântul
Prin ram de codru desfrunzit,
Să hoinărim prin vremi cu gândul,
Să-mi spui un vers cu glas şoptit.

Şi în răcoarea dimineții
Sub cer albastru, fără nor
Să împleteşti, cum fac poeții,
Încă un vers cu fir de dor.

Să stăm sub teiul de-altădată,
Să-mi cerni poem din nesfârşit,
Căci ai plecat aşa, deodată
Şi prea devreme-ai adormit.

Apăsare

Cu durere-adîncă marea vrea pămîntul să-l răstoarne”
Vântul modelează valuri în gigantice mormane
Frământat de apăsare, rătăcind pe-un vechi catarg
Mă scufund în disperare, sunt pierdut aici în larg... 
 
Nori de plumb aruncă-n noapte picuri reci din neguri coapte
Freamătul răscolitor mă îmbie spre departe
Din dureri îmi împletesc aripi ca să pot să zbor
Sunt prea singur şi prea trist, prin furtuni rătăcitor. 
 
Dar de-odată-n depărtare se iveşte o sclipire
Şi din raza de lumină-nmugureşte-o tresărire
Sufletu-mi se-nseninează, norii fug şi valul tace
Marea-şi potoleste-adâncul şi iar linişte se face... 

*Primul vers este citat din Mihai Eminescu.

Lumini şi umbre

După-amiaza moare încet
înfăşurată în propria-i tristețe
sub mângâierile indiferente 
ale întunericului
ce alungă cu mişcări reci
încă o zi.
Apuc ultima rază de soare 
şi îmi umplu cu ea privirea,
înainte să piară 
în apusul însângerat.
Cerul se varsă în valuri de plumb
peste marea frământată 
în adiere de vânt.
Umbre înalte 
se prăbuşesc la pământ
trezind verdele ațipit al ierbii...
Un abur dulce, ca o părere,
aşterne liniştea 
peste pleoapele zilei 
obosite de lumină.
Câteva păsări 
se ceartă în dialoguri mute 
grăbindu-şi aripa spre cuib.
Deodată, 
prin crăpăturile cerului,
un fulger răneşte aerul 
despicănd întunericul 
spre pământ.
Lacrimi albastre se preling uşor
pe genele nopții
limpezind potecile târziului...
Vântul bate pe la porți 
şi fuge, 
lăsând urme de cioburi 
şi crengi uscate.
Ziua se luptă cu noaptea 
aruncând săgeți de lumini şi umbre...
Suspine reci se furişează
printre nemişcatele pietre,
în timp ce îmi adun cenuşa gândurilor
într-un vers de seară.
Ziua ucisă dispare în neant
implorând zorii 
să salveze dimineața... 

Cântec de seară

 Apusul rece
 Dă să plece.
 Slobodul vânt
 Aleargă flămând.
 Norii se strâng,
 Sălciile plâng,
 Cântec de seară
 Se-aude-afară.
 Ziua s-a dus
 Înspre apus.
 E înserare,
 Timp de visare.
 Încă o noapte
 Se-mbracă-n şoapte.
 În departare
 Acolo-n zare
 Un val dispare
 Pierdut în mare...
 Luna-şi arată
 Fața curată,
 Razele-i line
 Ajung la mine.
 Târziul tace
 Noapte se face
 Și-adorm în pace. 

Poveste

Trăia demult într-un cătun
un biet trudit de zile,
un om umil, tăcut şi bun,
domol şi cu priviri senine.
Uitat de vreme, printre ani,
și ostenit 
de prea durutul alergat prin viață,
îmi taie o felie, fără bani,
din amintiri
și înțeleapta lui povață.
M-aşez în taină lângă el
și cu mişcări subtile
îmi face semn să mă opresc,
nu-i vreme de-alergat 
după atâtea lucruri inutile.
Şi depănând fără-ncetare
cu glasul blând, aproape stins 
a vieții lui trăire,
ascult cum povesteste-aşa frumos,
cu dragoste-n privire...
Din şoapte şi cuvinte înțelepte
mi-așterne-ncet cărare spre departe.
Din loc în loc, 
bătrânul îmi presară punți şi trepte,
să nu mă rătăcesc 
printre dureri în noapte...
Şi parc-aud şi astăzi glasul lui
dinspre 'napoi cum vine...
Dar am uitat 
de calea ce-am croit cândva,
și m-am pierdut printre ruine... 
Privesc în urma mea cu dor,
târziu, în asfințitul vieții,
și mă întorc trudit pe-acelaşi drum 
pe care se strângeau cânva nămeții.
Bătrânul nu mai iese în pridvor,
s-a stins demult, tăcut, 
în albul ceţii...
Iar poarta spre trecut  
e încuiată…
Deşi târziu, 
pornesc din nou 
să-mi caut drumul la răscrucea de-altădată.
Din drumul drept de-acum 
nimic n-o să mă mai abată... 

Singurătate

În după amiaza vieții 
singurătatea îşi trage oblonul tăcerii
peste fereastra de vise.
Un vaiet subțire de vioară
plânge tristețea paşilor plecați...
Fioruri blânde sting candele pe-afară.
Pietrele aruncă priviri reci
pe potecile umblărilor de altă dată.
Întind mâini de dor spre trecut
căutând vreun ecou de nostalgie 
prin atâtea trăiri ce-am avut.
Las dorul să se stingă 
pe podeaua ațipirii
sădind în locul lui iluzii,
şi-adorm 
sub învelişul neliniştit al tristeții
împletit din încărunțitele amintiri. 

Îți aminteşti?

Îți aminteşti de serile de altădată?
Sub clar de lună împreună-n taină ne-adunam,
Stăteam pe drum până târziu, chiar noaptea toată
Şi-atâtea întâmplări şi-atâtea doruri depănam... 
 
Îți aminteşti de pâinea-aceea coaptă-n vatră?
Aroma ei parcă şi-acum pe buze o mai simt...
Bunica ne-mpărțea la toți câte-o bucată
Şi alergam apoi la joacă până-n asfințit. 
 
Îți aminteşti de calea-ngustă spre fântână,
Pe care-n fiecare dimineață alergam?
De apa rece, limpede şi atât de bună,
Din vadra ce-o-nclinam şi cu nesaț mereu sorbeam?

Îți aminteşti când turmele, trecând pe stradă,
Porneau în zori iar câinii-n urmă se-auzeau lătrând?
Când se-ntorceau agale seara în ogradă,
Un nor de praf, imens şi alb, în urma lor lăsând? 
 
Îți aminteşti de vechea noastră ulicioară,
Unde stăteau bătrânii la taclale pe-nserat,
Chemându-ne pentru a nu ştiu câta oară,
Să ne-ndreptăm spre casă înainte de-nnoptat?
 
Îți aminteşti de zilele târzii de vară,
Când soarele uita să mai coboare spre zenit?
De iernile când prea curând se făcea seară
Şi satul sub zăpezi dormea aşa de liniştit? 
 
Se scurge-ncet în fald nepăsare timpul
Iar noi culegem lacrimi sub destinul amurgit,
Rătăcitori şi obositi prin anotimpul
Ce plouă cu tăcere peste suflet desfrunzit

Zâmbet de la fereastră

 De pe pervaz, de la fereastră
 Priviri de catifea-mi aruncă,
 De când e-aici, în casa noastră
 Violeta nu-nflorise încă.

 Până mai ieri sorbea de zor
 Din raze ce se furişau
 Nu îi plăcea când era nor
 Sau stropi de ploaie-n geam băteau.
 
 Acum petale şi-a deschis
 Lumina să primească
 În tonuri de lila închis
 Începe să-nflorească. 

Să fim din nou copii

Cerul cerne zahăr tos
S-a întors lumea pe dos...
N-a mai nins aşa la noi
De prin şaptezeci şi doi.

Fulgii cad necontenit,
Toată noaptea n-au dormit,
Țurțurii stau cocoțați
Colo-n brazii înghețați.

Şi s-a aşternut pe jos
Alb covor de-omăt pufos.
Viscolul s-a întețit
Peste câmpul amorțit.

Doamne, cât e de frumos
Peisaju-aşa, lucios!
Să tot ningă ore-n şir
Nu mă satur să-l admir!

Am ieşit afară-n ger,
Pe la noi prin cartier.
Până gheața s-o topi
Hai fim din nou copii!

***Poezie izvorâtă din bucuria reîntâlnirii cu zăpada după 26 de ierni. Ninsoare istorică pe 8 ianuarie 2021 în Madrid.

Ecou de poezie

„Pe valurile vremii, ca boabele de spume”
Ce se topesc în mare, la margine de lume,
Plutesc uşor acorduri în zorii dimineții
În vers de poezie ce-au scris cândva poeții.

Se-aude-n depărtare un vaiet de vioară,
Aceeaşi melodie a nu ştiu câta oară…
Şi-aş mai rămâne-o clipă s-ascult cum plânge vântul,
Când lacrima-mi trădează cu-o tresărire gândul.

M-aş aşeza pe bancă, sub teiul de-altădată,
Când luna plimbă raze prin noaptea-ntunecată,
Să desluşesc misterul luceafătului rece
La ceas de înserare, când ziua dă să plece.

S-a înnoptat în suflet, s-a rătăcit lumina,
Şi peste amintire se-aşterne-ncet rugina,
Mai zăbovesc o clipă în asfințitul vieții,
S-ascult ecou de slovă ce ne-au lăsat poeții.

Pe-o margine de lună

„Lîngă lacul care-n tremur somnoros şi lin se bate”
Plânge salcia pletoasă, dorul, cu priviri plecate.
Doarme codrul şi prin luncă cerul cerne-n taină-o noapte
Stau pe-o margine de lună pribegind departe.

Pe cărarea spre făntână umbre negre, alungite
Se înclină somnoroase la pământ dezamăgite.
Vântul suie-ncetişor printre frunze zgribulite
Frământând pe cer un nor cu mişcări trudite.

Peste sat se lasă noapte împletind tăceri din şoapte
Plete albe-şi desfăşoară luna pe neaşteptate.
Din sclipiri de stele-adun raze reci însingurate
Ca să-mi țes din amintiri pribegii uitate.

Ninge-o linişte din cer, nu se-aud nici câini la stână,
Din târziu se naşte-un dor s-alergăm din nou de mână…
Cufundată în visare şi pe-acelaşi colț de lună
Mă strecor uşor în somn. Noapte bună!

Rămâi

Mai bine-aş smulge sufletul din mine”
Decât să-mi spui că te-am pierdut
Nu vreau să ştiu ce-i dorul după tine,
Sau să nu gust al tău sărut…

Mai bine stai aici tăcută lângă mine,
Cuvintele-ntre noi au amuțit,
Suspinele-mi se sting încet printre ruine,
Iubirea ta demult s-a rătăcit.

Mai bine te opreşti puțin din alergare,
N-auzi cum plânge doru-mi cu oftat?
Sunt ostenit de-atâta aşteptare,
Căci prea departe paşii te-au purtat.

Ți-am pregătit popas de fericire
Iar dacă pleci acum, vei regreta.
Iubirea noastră nu-i doar amintire
Şi despărțirea doare, nu pleca!

De sărbători acasă

S-a înserat din nou în calendar
Decembrie aleargă spre apus
Iar ceasul din perete soarbe iar
Din cupa vremii ce deja s-a scurs…

Din fiecare colț uitat de lume
Se-aud colinde şi chemări spre casă
Cei dragi se-notrc ca dorul să şi-l curme
Să se aşeze de Crăciun la masă.

Prin sat miroase-a fum şi-a pâine coaptă,
Povești la gura sobei se topesc,
Şi să tot stai s-asculți chiar noaptea toată
Bunicii-aşa frumos cum povestesc…

Pe la ferestre țurțuri strălucesc,
Lumini se-aprind pe uliți, pe la case,
Şi brazii-ntre beteală se mândresc,
Privind cu jind către bucatele gustoase.

Se-aude zvon de zurgălăi pe-afară
Copiii-ntorşi se joacă prin zapadă.
Pe boltă străluceşte-o stea fugară,
Şi fulgi de nea încep din nou să cadă.

Se simt arome din trecut, de cozonaci,
Se-aud ecouri de demult de voie bună
Nu poți să nu te bucuri, sau să taci,
Când visul s-a-mplinit şi suntem împreună.

Nimic nu-i mai de preț pe-acest pământ
Decât să fii cu toți ai tăi la masă.
De eşti departe şi îți arde-un dor în gând,
Întoarce-te de sărbători acasă!

Colind în prag de an

Încă un răsărit de soare
şi-un asfințit avem în dar,
încă o filă astăzi moare,
e noapte-n desfrunzitul calendar.
S-a scurs un an plin de amar 
şi suferință.
Din prea durutul timp 
ne-am împletit visări,
sau poate chiar ne-am împlinit 
câte-o dorință
dar ne-a fost greu 
printre restricții 
şi-atâtea nedorite întâmplări...
A fost un an 
mai trist ca niciodată,
un vis urât 
tesut din negre neguri
o nouă dimineața se arată,
cu freamăt dulce 
în sublime acorduri.
Ne prindem cu speranță 
de doruri şi visare,
ne țesem bucurii din gânduri noi
şi asteptăm aici 
cu resemnare 
să se întoarcă vremuri bune înapoi.
Se-aude-n depărtare 
zvon de viață,
se-aprind pe cer 
lumini de curcubeu,
răsare-n orizont o dimineață,
nu va fi noapte pe pamânt mereu!
Lumina să pătrundă-n casa voastră,
s-aveți belşug pe masă, 
şi-mpliniri,
aşa, colindul meu vi-l cânt 
pe la fereastră:
Vă fie noul an mai bun
şi mai frumos ca cel de ieri!